Dagens datum 6 maj: Denna dag 1945 publicerar The New York Times Magazine en bild på fångar i KZ-lägret Buchenwald. Efter att bilden manipulerats har den blivit en av förintelsepropagandans mest kända bilder.

buchenwald2

Även om du inte läst det i massmedia så blev en av förintelsepropagandans mest kända bilder avslöjad som en bluff i början av 2013. Uppenbarligen hade upphovsmannen/upphovsmännen till den förfalskade bilden ansett att (de tyfusdrabbade) fångarna på originalbilden från Buchenwald inte sett nog utmärglade ut och därför klippt in en mycket mager man för att förstärka intrycket av att fångarna led i ”dödslägret”.

Den 6 maj 1945 publicerar The New York Times Magazine en artikel under rubriken ”The World Must Not Forget” med en bild som har rubriken ”Crowded bunks in the prison camp at Buchenwald”. Fotot visar flera våningssängar med tyfusmittade fångar. Men den nakne, undernärde mannen finns inte med på denna bild.

Bilden från The New York Times Magazine den 6 maj 1945.

Bilden från The New York Times Magazine den 6 maj 1945.

En bild med mannen på ska dock komma att användas i propagandasyften 35 år senare. 1980 ger proffsvittnet och grundaren av Auschwitz Study Foundation, Mel Mermelstein, ut sin bok By Bread Alone: The Story of A-4685, som handlar om hans upplevelser från Auschwitz (han ska även ha varit internerad i Buchenwald).

Omslaget till Mermersteins bok. Den inringade personen ska vara Mermerstein själv.

Omslaget till Mermersteins bok. Den inringade personen ska vara Mermelstein själv.

I boken förekommer nu bilden från Buchenwald med den nakne undernärde mannen. Intressant nog förekommer dock mannen inte på framsidan av boken.

Den judiske affärsmannen Mel Mermelstein visade sig sedan vara en bedragare. Han gjorde sig ett namn året därpå när han stämde den revisionistiska organisationen Institute for Historical Review. IHR hade utfäst en belöning på 50 000 dollar till den som kunde bevisa att judar hade gasats i Auschwitz och Mermelstein antog utmaningen.

Mermelstein hävdade att han sett sin mor och syster gå in i gaskammaren i Auschwitz och krävde belöningen samt lämnade in en stämningsansökan på 17 miljoner dollar till California Superior Court. Uppbackad med de bästa advokater samt massmedia, och med en domare som i fallet deklarerade att ”gasningarna av judar är vederlagt av säkra källor” och därmed ”ett faktum”, kände sig IHR tvingat att retirera och gick med på en förlikning med Mermelstein om 90 000 dollar.

Samma fotografi förekommer inne i Mermelsteins bok, fast nu med en extra man.

Samma fotografi förekommer inne i Mermelsteins bok, fast nu med en extra man.

Senare gjorde IHR research på Mermelstein och fann att han i sin bok inte nämner att hans mor och syster tvingades in i gaskammaren, trots att boken är självbiografisk och att denna uppgift var viktig under processen mot IHR. Man fann även att Mermelstein uppgett fem olika versioner av hur hans far hade dött och att hans far dött på olika platser. Det är alltså denna bedragare som lär vara den som ligger bakom spridandet av bluffbilden från Buchenwald.

En annan bedragare, fredspristagaren och påstådde Buchenwald-fången Elie Wiesel, har själv uppgett att han finns med på bilden. Han har dock aldrig ifrågasatt varför bilden har manipulerats utan har i det tysta accepterat förvanskningen. Wiesel är känd för en rad anmärkningsvärda uttalanden som att ”gejsrar av blod” under månader sprutade upp från marken i Babi Yar, att 10 000 dödades i Buchenwald varje dag och att han vid ett tillfälle ”flög ett helt kvarter” efter att ha blivit påkörd av en taxi på Manhattan 1956.

Sanningen om bluffbilden i Buchenwald började rullas upp i slutet av 2012 av den revisionistiske bloggaren Winston Smith. Han kunde visa att bilden från den 6 maj 1945 inte stämmer överens med den bild vi är vana att se och som massmedia, dokumentärerna och historieböckerna frekvent sprider.

Men för att ytterligare komplicera det hela kunde Winston Smith även visa att amerikanska tidningar, däribland Los Angeles Times, veckan innan The New York Times Magazines publicering visat en bild där mannen finns med. Det verkar som att bilden med den extrainsatte mannen var den bild som först kom att publiceras i massmedia. Detta skulle rent teoretiskt kunna betyda att Mermelstein själv blivit lurad, men det som talar mot honom är att han själv publicerat bägge versioner av bilden i sin bok. Mermelstein borde själv veta om mannen fanns på plats vid fotograferingstillfället då han enligt egen utsago också är med på bilden.

När nu The New York Times Magazine valt att publicera bilden utan mannen skulle detta lika gärna kunna betyda att det är denna tidning som förvanskat en autentisk originalbild. Winston Smith kan dock visa att om man zoomar in och tittar noga på bilden så ser man att mannen är inklippt och att hans vänstra arm har en onaturlig vinkel mot trästolpen. Detta, menar Winston Smith, skulle kunna vara anledningen till att Buchenwald-museet klippt bort delar av mannens vänsterarm i sin monter. Att mannen är inklippt upptäcktes inte av Winston Smith själv utan påtalades av en bekant. De med kunskap om bildredigering bör kunna se att så också är fallet.

buchenwald3

buchenwald5

buchenwald6

För mer läsning om detta förfalskade förintelsefoto, se Winston Smiths bägge artiklar:
Another famous Holocaust photo is a fraud
The Most Famous Holocaust Photo a Fraud

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-05-06.


  • Publicerad:
    2019-05-06 00:00