I torsdags ställdes den 42-årige professorn i kemi, Germar Rudolf, inför rätta i Mannheim, Tyskland. Han står åtalad för att ha förnekat att det vore möjligt att använda Zyklon-B i de påstådda gaskammarna i Auschwitz samt för att ha förnekat den s.k. ”Förintelsen”.

Germar Rudolf är en välkänd revisionist som vigt stora delar av sitt liv i kampen för att blottlägga sanningen kring ”Förintelsen”. Bland annat genomförde han kemiska analyser i de påstådda gaskamrarna i Auschwitz och kom fram till att det var omöjligt att man använt Zyklon-B för massavrättningar där. Redan 1995 dömdes han i Stuttgart för detta tankebrott. Han lämnade dock Tyskland för USA där han verkade fram tills att han deporterades till Tyskland i november 2005.

Under sin verksamma tid i USA arbetade han tillsammans med bland andra Ernst Zündel, som även han står inför rätta i Mannheim för liknande tankebrott, samt med det revisionistiska forskningscentrat Institute For Historical Review.

Åklagaren menar nu att Rudolf gjort sig skyldig till att ha ”främjat rashat” genom sin forskning och presentation av den samma. Germar Rudolf gjorde dock sin inställning glasklar redan i inledningen av rättegången då han klargjorde att ”Förintelsen” är en ””gigantisk bluff”.

Det som pågår i Europa är en hetsjakt mot individer vars enda önskan är att fritt kunna publicera sina bevis för att den godkända historieskrivningen kring ”Förintelsen” är kraftigt felaktig. En hetsjakt som bringar skam över de så kallade ”demokratiska” stater vilka hävdar sig vara frihetens försvare, men som söker lagstifta bort väl underbyggd kritik. Ernst Zündel, Germar Rudolf, Sigfried Verbeke, David Irving och Robert Faurisson är bara några av de historiker och professorer som åtalas och fängslas blott för sin forsknings skull.


  • Publicerad:
    2006-11-18 00:00