ANTISEMITISM. I ett SR-inslag berättar en fransk liberal statsvetare att 47 procent av Front Nationals väljare anser att judar kontrollerar media.

Det är i ett inslag av programmet ”Människor och tro” som SR intervjuar den franske liberalen och statsvetaren Dominique Reynié.

Intervjun tar avstamp i ”antisemitiska konspirationsteorier” rörande Charlie Hebdo-massakern.

Det nämns bland annat att en femtedel av Frankrikes ungdomar tror på ”konspirationsteorier”, ett begrepp som inte specificeras närmare.

Delar av intervjun behandlar sedan muslimsk antisemitism och absurd vidskeplighet, som att man blir rik av att bära en kippa som en jude haft på sitt huvud, vilket sedan blandas ihop med ”högerextrem” antisemitism och mer befogade synpunkter på judiskt inflytande över media.

Hur som helst berättar Reynié att i Frankrike är det Front Nationals väljare som är mest judekritiska. 47 procent av deras väljare tror att det finns en judisk konspiration och att judar kontrollerar media.

I SR-inslaget framkommer också att judar verkar vara en impopulär minoritetsgrupp i Frankrike då de påstår sig vara utsatta för över hälften av hatbrotten som utförs i landet, samtidigt som de är en liten minoritetsgrupp som bara utgör 0,7 procent av landets befolkning.

I andra halvan av inslaget får den i Sverige bosatta juden Samuel Nudel uttala sig om antisemitismen. Nudel berättar att 57 procent av de som hämtar information från internet anser att judar styr medier. Lösningen på problemet verkar alltså vara att stänga ner internet. I Frankrikes fall kommer i alla fall motsvarande en miljard svenska kronor investeras i en treårsplan för att bekämpa rasism, antisemitism och ”näthat”.

Sammanfattningsvis så fick alltså två judar och en semitofil liberal uttala sig om antisemitism i SR-inslaget, inte helt oväntat fick ingen judekritiker komma till tals.

Källa:
Konspirationsteorier göder antisemitism


  • Publicerad:
    2015-04-25 22:45