INRIKES. Den israeliska ambassaden har kontaktat den norska banken DNB efter att en så kallad antisemitisk bankkortsdesign sluppit igenom filtret och fått spridning på sociala medier. DNB kapitulerar för judarna och beklagar det inträffade.

2432427

Den israeliska ambassaden och flera judiska personligheter ska ha tagit kontakt med den norska banken DNB efter att ett bankkort med så kallad antisemitisk design har fått spridning i sociala medier. Enligt pressansvarige Even Westerveld på DNB så ska det vara kunden själv som laddat upp den klassiska bilden.

— Vi har ett system där kunden kan ladda upp bilder för att få dem tryckta på sitt bankkort. Vi har även ett regelverk för vad som är tillåtet och inte. Vi säger nej till många stötande bilder, men detta har dessvärre sluppit igenom kontrollen, menar han.

Westerveld berättar att de har varit i kontakt med både ambassaden och flera judar för att beklaga det inträffade.

— Vi är verkligen ledsna att bilden blev tryckt och beklagar djupt. Det skulle aldrig ha skett, säger

Ursprungligen publicerad på Nordfront.net.


  • Publicerad:
    2015-09-01 19:55