EUROPA. Italiens lägre lagstiftande församling har röstat igenom ett förslag som gör det olagligt att kritisera den påstådda Förintelsen om personen genom det främjar, uppmuntrar till eller begår rasdiskriminerande handlingar.

forintelsen195340 ledamöter i den lägre lagstiftande församlingen röstade för att anta en lag som gör det olagligt att kritisera omständigheterna kring den påstådda förintelsen om syftet är att kritisera den judiska befolkningen. Endast en röstade emot förslaget och 107 ledamöter avstod från att rösta.

Det nya lagförslaget kan komma att ge så kallade förintelseförnekare upp till fem års fängelse. Italiens högsta lagstiftande församling i parlamentet måste nu ta ställning till huruvida lagen kommer att bli verklighet, men man har tidigare gett förslaget sitt stöd.

— Den nya lagen innebär ett stort steg framåt för landet, då det italienska rättssystemet effektivt kan åtala professionella hatare och förnekare. Samtidigt bibehålls den okränkbara rätten till fri forskning och åsiktsbildning, menar presidenten för Unionen för italiensk judisk gemenskap, Renzo Gattegna.

Källa:
Italy gets new law punishing Holocaust denial


  • Publicerad:
    2015-10-20 16:55