Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Vilka sprängde World Trade Center?

Av Robin Palmblad, 2015-07-05
robin.palmblad@nordfront.se

I helgen träffades vi som jobbar med Radio Nordfront och lade upp planer inför framtiden, varpå tidsbrist uppstod. Därför återanvänds en viktig Veckans film denna vecka, nämligen en dokumentär i vilken arkitekter, sprängämnestekniker och andra experter menar på att den officiella versionen av 9/11-attackerna är felaktig.

9/11-ATTACKERNA. Mindre asymmetriska skador kan inte frambringa en symmetrisk kollaps i hastighet av fritt fall, i en byggnad som innehåller 40 000 ton stål i sin konstruktion (byggnad 7 som inte träffats av ett flygplan).

”En majoritet av de [israeliska ”konststudenter”] som förhördes uppgav att de tjänstgjorde i militär underrättelsetjänst, signalspaning, eller pionjärenheter. Vissa har kopplats till höga tjänstemän inom den israeliska militären. En av dessa var sonen till en tvåstjärnig general, en hade tjänstgjort som livvakt åt chefen för israeliska armén, en hade tjänstgjort i en Patriot missil-enhet. Att dessa personer nu åkte runt i USA och sålde konst verkar inte passa in på deras bakgrund”, kom de amerikanska utredarna från DEA fram till.

En av de israeliska agenterna var den 27-åriga Löjtnant Peer Segalovitz, ett pluton-befäl från de israeliska specialstyrkornas 605:e bataljon i Golanhöjderna. Segalovitz och plutonen på 80 man som han hade befälet över var specialiserade inom demolering. ”Segalovitz bekräftade att han kunde spränga byggnader, broar, bilar eller vad som helst, om han behövde”, enligt rapporten.

Om de israeliska ”konststudenternas” underrättelseoperation är sammanlänkad till 9/11, så blir sammansättningen av militära datorprogrammerare och sprängexperter logisk eftersom bevisningen pekar på att 9/11-attackerna krävde mycket stor expertis med datornätverk och sprängämnen.

Utdrag ut Christopher Bollyns bok Solving 9-11: The Deception That Changed The World. Källa.

Innan tornet började att kollapsa från toppen, så började antennen att falla, och antennen var i mitten ovanför hisschakten … jag är mycket bekant med den interna strukturen som omslöt hisschakten, och åtkomstmöjligheterna som hissbolagen hade 24 timmar om dygnet. […] Den enda orsaken till att tornen kunnat kollapsa är ifall de inre kolumnerna hade äventyrats.

Ingenjören Richard Humenn, chefsarkitekt för elektrisk utformning, som var med och byggde WTC. Källa.

Det skulle inte vara ett problem bara man fick åtkomst till hisschakten, då hade ett arbetslag med apteringsexperter haft tillgång till alla bärande kolumner och bjälkar.

 Tom Sullivan, sprängämnestekniker. Källa.

Under den nyliga ”Konfrontera bevisen”-konferensen som hölls i New York, berättade en individ som hade arbetat i det Norra tornet för AFP att innan 9/11 så hade hisschakten vaktats av säkerhetsvakter medan hissarna var ”ur funktion” under ”veckor eller månader”.

 Från American Free Press artikel Was Sept. 11 an Inside Job?. Källa.

9/11 attackerna dödade cirka 3000 amerikaner. I de efterföljande krigen har ytterligare 2 miljoner människor dött, främst i Irak. Spåren efter 9/11-attackerna leder till USA:s allierade: Israel.

9/11 attackerna dödade cirka 3000 amerikaner. I de efterföljande krigen har ytterligare 2 miljoner människor dödats, främst i Irak. Spåren efter 9/11-attackerna leder till USA:s allierade: Israel.

Veckans film

Klockan 12:00 varje söndag uppmärksammar Nordfront en film eller dokumentär av något slag. Har du förslag på en Veckans film? Kontakta då Robin Palmbladrobin.palmblad@nordfront.se

2 346 experter: ”Byggnaderna sprängdes”
Propaganda ska vara enkel, och den ska upprepas. Denna vecka återpubliceras en dokumentär som kom aningen i skymundan i den längre artikeln gällande 9/11-attackerna.

Denna dokumentär är uppbackad av över 2 300 arkitekter, ingenjörer, metallurger etcetera och förklarar på ett väldigt enkelt vis att skyskraporna sprängdes.

Det mest uppenbara exemplet är den tredje skyskrapan, byggnad 7 (som inte träffats av ett flygplan), som i en hastighet av fritt fall gjorde en symmetrisk kollaps, på grund av mindre asymmetriska skador — något som är omöjligt eftersom byggnaden innehöll 40 000 ton stål i sin konstruktion.

"Det som vi bevittnar är inte en byggnad som kollapsar, utan en byggnad som sprängs".

”Det som vi bevittnar är inte en byggnad som kollapsar, utan en byggnad som sprängs”.

”Kriget mot terrorism” har resulterat i två miljoner människor döda
Men, ifall skyskraporna sprängdes, så innebär det att massmedia-versionen om Usama bin Ladin var totalt humbug, precis som Saddam Husseins massförstörelsevapen?

Ja, det innebär det, och det är dags att pränta in detta i huvudet på västvärlden innevånare, dels för att de skyldiga ska straffas, men även för att sprida medvetenhet om så kallade false flag-attacker.

Nyligen utkom även en rapport som klargjorde att ungefär 2 miljoner människor dött som ett resultat av ”kriget mot terrorism”, alltså den krigskampanj i Mellanöstern som USA påbörjade som ett resultat av 9/11-attackerna.

Spåren leder till Israel och amerikanska sionister
Faktum är att spåren efter 9/11 leder till en viss Mellanösternstat, Israel närmare bestämt, och detta faktum börjar människor världen över nu att inse.

I och med sådana omständigheter verkar massa amerikanska judar ha gjort gemensam sak med Architects and Engineers for 9/11 truth. Och absurt nog handlar en bit i slutet av dokumentären om ”Förintelsen”.

Dokumentären i sig självt pekar alltså inte finger mot Israel, utan förklarar rätt och slätt fysiken bakom och bevisningen för att World Trade Center alltså inte kollapsade utan sprängdes, ett uttalande som över 2 300 experter ställer sig bakom.

Se denna mycket intressanta dokumentär, ni som ännu inte gjort det:

Som en bonus kommer intervjun med Ehud Barak, inspelad 1 timme efter 9/11-attackerna:

Ursprunligen publicerad 2015-04-12.


  • Publicerad:
    2015-07-05 14:00