UTVALDHET. En paraplyorganisation för så kallade förintelseöverlevare anser att Tyskland är skyldig att försörja fattiga överlevare tills att de dör. Anledningen är ett 60 år gammalt löfte från Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer.

Nyligen krävde judiska representanter för 39 nationer att förintelseöverlevare ska ha särskilda pensionsprogram och slippa betala skatt och att det är ”oacceptabelt” om länder inte ställer upp på detta. ”Det är oacceptabelt för dem som lidit så svårt i sin ungdom att leva sina sista år i fattigdom”, löd det gemensamma uttalandet från de judiska ledarna.

Nu ställs nya krav om att ”fattiga judar” ska få särskild försörjning bara för att de är judar. Det är The Holocaust Survivors Foundation USA som kontaktat påven för att få honom att utnyttja sin ”moraliska auktoritet” gentemot Tyskland för att ge överlevarna vad landet är ”skyldig” dem.

Att Tyskland är ”skyldig” att fortsätta försörja judarna baseras på ett uttalande av Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer på 1950-talet. Uttalandet är symboliskt menat men den judiska organisationen har valt att tolka det bokstavligt och har nu kommit för att driva in skulden.

Vi ber Ers helighet att utöva er moraliska auktoritet direkt mot dagens regering för Förbundsrepubliken Tyskland att ge den utlovade, skyldiga och välbehövliga ersättningen som först utlovades av förbundskansler Adenauer på 1950-talet att ”ta hand om överlevare till deras sista andetag”.

Den judiska organisationen tror att tyska folket kommer att stödja nya utbetalningar till judar om det presenteras som att judarna fortfarande lider, nu ekonomiskt.

Vi tror att om den svåra situationen för våra bröder och systrar blev känd för det tyska folket, genom ditt personliga ingripande, skulle de stödja den kraftigt behövda och nödvändiga finansieringen för att lindra överlevares lidande.

Att tyska folket skulle stödja en sådan finansiering är dock tveksamt. Nyligen visade en undersökning att 80 procent av tyskarna vill ”lägga Förintelsen bakom sig”.

Källa:
Holocaust survivors asks for financial aide


  • Publicerad:
    2015-07-09 11:20