”FÖRINTELSEN”. I en öppenhjärtlig atikel i The Times of Israel bekräftar tidningen och en judisk historiker att judar har stor makt och stort inflytande över USA. Och detta har blivit möjligt tack vare ”förintelsen”.

The Times of Israel har recenserat den nya boken “The Holocaust Averted: An Alternate History of American Jewry, 1938-1967” och träffat författaren Dr. Jeffrey S. Gurock, en judisk historiker vid Yeshiva University i New York, på ett café i Jerusalem.

Boken berör ”förintelsen” utifrån ett ”What-if-scenario” där Gurock frågar sig vad som hade hänt om judarna inte hade haft ”förintelsen” att prata om. The Times of Israel skriver i sin recension att om judarna i USA inte kunnat hänvisa till ”förintelsen” hade de behövt hålla en mycket låg profil. Istället har de kunnat, tack vare ”förintelsen”, nått upp till en hög nivå av egenmakt och inflytande över det amerikanska samhället och dessutom fått USA att stödja Israel.

The Times of Israel skriver bland annat:

What Gurock demonstrates in his book is that World War II was a major turning point in American Jewish history, and that many positive things came out of it for American Jews as well as for US-Israel relations. Had key moments in the run-up to and during the course of the war played out differently, the Holocaust may not have happened. Gurock posits that instead, Jews in America would have had to “run for cover.” They would have had to assume—and maintain—a low profile, never achieving the level of empowerment and agency that we associate with American Jews today.

The Times of Israel bekräftar alltså på nytt vad många kritiker av judisk makt-rörelsen sagt hela tiden. Förutom att artikeln bekräftar att judar har stort inflytande över USA, visar den också att ”förintelsen” varit ett viktigt verktyg för judarna att avancera framåt.

Källa:
What if the Holocaust had never happened?


  • Publicerad:
    2015-06-05 12:00