TYSKLAND. En talesperson för den israeliska ambassaden i Tyskland berättade nyligen för israeliska journalister att det ligger i landets intresse att upprätthålla tyska skuldkänslor för ”förintelsen”.

z13

Det ligger i judiska intressen att upprätthålla den tyska skulden för ”förintelsen”. Detta uppger talespersonen för den israeliska ambassaden i Berlin, Adi Farjon, enligt den israeliska tidningen Haaretz:

En taleskvinna för den israeliska ambassaden i Berlin berättade nyligen för israeliska journalister att det ligger i landets intresse att upprätthålla tyska skuld för Förintelsen och att det inte söker fullständig normalisering av förbindelser mellan regeringarna.

Trots att flera israeliska journalister var på plats under Farjons genomgång vill israelisk media inte gå ut med några direkta citat om vad som sades. Genomgången beskrivs som sluten och Adi Farjons uttalanden som ”off-the-record”. En kvinnlig israelisk journalist närvarade på det inofficiella mötet och berättar för Haaretz:

Vi var alla i chock. Taleskvinnan sade klart och tydligt att det låg i israeliska intressen att bibehålla tyska skuldkänslor. Hon sade även att utan dessa skulle vi vara vilket land som helst i deras ögon.

Enligt vissa uppgifter var den israeliska ambassadören, Yakov Hadas-Handelsman, själv närvarande vid denna genomgång för journalister, liksom flera andra ur ambassadspersonalen. Få vill dock erkänna att Adi Farjon talade om att exploatera ”förintelsen”.

Enligt en talesperson vid utrikesministeriet i Jerusalem har Farjons uttalanden tagits ur sitt sammanhang och Farjon själv vill inte diskutera interna samtal. Farjon säger att dessa strategier är ”inte avsedda att komma ut”:

Jag kan inte minnas att jag sade något sådant. Jag kan inte gå i god för något särskilt citat. Det var en inofficiell konversation, en genomgång. Sättet jag talar med israeliska journalister är lite annorlunda. Dessa saker är inte avsedda att komma ut. Jag kan inte avslöja de principer jag arbetar efter.

Fakta: Förintelseindustrin

Att Israel och judenheten i sig tjänat på ”förintelsen” är ett faktum som är känt för många. Denna påstådda händelse gav judarna Israel och har sedan dess fungerat som vapen och sköld för judarna eftersom det är närmast omöjligt att kritisera judisk och israelisk politik utan att ”förintelse”-kortet dras upp.

Den tyska skulden har varit särskilt viktig eftersom den för Israel också genererat åtskilliga miljarder kronor som Tyskland betalat i skadestånd till Israel sedan 1952. 1978 bekräftade presidenten för World Jewish Congress, Nahum Goldmann, att pengarna betalat för halva Israels infrastruktur. Goldmann var avgörande i diskussionerna kring skadeståndsanspråken 1951.

De första uppgifterna om en tysk utrotningspolitik spreds till världen genom judisk makt-ledaren Stephen Wise, som också var en av organisatörerna bakom världsjudendomens krigsförklaring mot Tyskland 1933, under en presskonferens 1942. Stephen Wise var president för World Jewish Congress innan Nahum Goldmann efterträdde och var en av 1900-talets mäktigaste personer. Han var direkt avgörande i skapandet av förintelsemyten.

Wise förmådde de allierade att fördöma den utrotningspolitik han spred uppgifter om och fick den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelt att utlova att de allierade efter kriget skulle bestraffa tyskarna för deras påstådda brott mot judarna. Detta resulterade i Nürnberg-rättegångarna som leddes av de allierade och blev till världshistoriens största rättsfars.

Inga tekniska bevis för att ”förintelsen” skulle ha ägt rum presenterades vid Nürnberg, men däremot mängder av rykten och vittnesutsagor. De första av Wise uppgifter om ”förintelsen” handlade heller inte om gasning utan om att ”nazidoktorer” injicerat luft i judarnas vener, något som Wise påstod redan i november 1942 hade dödat två miljoner judar. Wise var också den som lanserade myten om judetvålarna, en myt som var seglivad men som alla seriösa historiker av idag avfärdar.

Nyligen uttalade en judisk historiker i en öppenhjärtlig intervju med israelisk media att judarna aldrig hade uppnått sin makt och sitt inflytande utan ”förintelsen”.

Källa:
Israeli diplomat in Berlin: Maintaining German guilt about Holocaust helps Israel


  • Publicerad:
    2015-06-26 15:15