FÖRINTELSEINDUSTRIN. Judar i USA:s delstat Miami vill få regeringstillstånd att stämma försäkringsbolag i Europa för att få ersättning för judiskt lidande åsamkat judar under andra världskriget och deras efterlevande.

Ordföranden för Förintelseöverlevarna i Miami-Dade län vill få tillstånd att alla överlevare och deras efterkommande familjer ska kunna använda rättsväsendet i USA för att få europeiska försäkringsbolag att utbetala ersättningar för försäkringsvillkor som kullkastades av den tyska regeringen mellan 1933 och 1945.

Efter många års stöd från politiker i södra Florida kan organisationens ordförande – juden David Mermelstein – nu komma att få stöd av den republikanska regeringen i Washington, skriver Miami Herald.

Likt den judiske bedragaren Herman Rosenblat – som efter att ha blivit påkommen som förintelseöverlevarebedragare försvarade sig med orden ”det var sant i mitt huvud” – påstår sig Mermelstein att han suttit i ”förintelseöverlevarnas” mest prestigefyllda ”dödsläger” Auschwitz, för att sedan möta sin blivande fru i USA och där gifta sig med henne.

Enligt den 90-åriga Mermelstein kan ett tillstånd att stämma europeiska försäkringsbolag på pengar vara värt 25 miljarder dollar åt judiska familjer boende i USA. I beräkningarna medräknas ackumulerad ränta som beräknas på de cirka 75 år som förflutit sedan de allierade krossade och ockuperade Tyskland.

— Om inte kongressen agerar, kommer försäkringsbolagen att bli arvtagarna till förintelsens offer. Detta är oacceptabelt, säger Mermelstein.

I tisdags besökte Mermelstein Vita huset i Washington, D.C. för att vittna till förmån för en sådan ny lagstiftning som tidigare har förespråkats av den republikanske senatorn Marco Rubio och den tidigare demokratiske senatorn Bill Nelson. Lagförslaget går ut på att tillåta ”förintelseöverlevare” att försöka inkassera ”obetalda” försäkringspengar via USA:s domstolsväsende.

Enligt tidningen Miami Herald drivs Mermelstein av sina minnen från sitt barndomshem i dåvarande Tjeckoslovakien. På huset fanns en plakett som visade att huset var försäkrat av det italienska försäkringsbolaget Generali.

Mermelstein ”förlorade” dock allt i ”förintelsen”, inklusive den dokumentation som beskrev hans familjs försäkringsvillkor. Istället för rejäla försäkringsersättningar fick han en utbetalning om 1 000 dollar i en ”humanitär utbetalning” från en internationell kommission efter det att hans fars namn inte kunde hittas i några försäkringsavtal.

— Överlevare harmas över iden om humanitära utbetalningar istället för att få de faktsika medel vi vet att våra föräldrar har sparat för att använda om de skulle drabbas av problem, säger Mermelstein.

Mermelstein anser att den internationella kommissionen som utbetalade honom och många andra 1 000 dollar var en ineffektiv organisation som borde ha kunnat tvinga försäkringsbolag att göra rejäla utbetalningar.

År 2017 skrev USA:s president Donald Trump under en lag kallad JUST, Justice For Uncompensated Suvivors Today (på svenska: Rättvisa för icke kompenserade överlevare idag). Denna lag ålägger utrikesdepartementet att rapportera till kongressen om framstegen i politiken att se till att europeiska länder kompenserar ”förintelseöverlevare” och deras efterkommande.

Det är denna lag Mermelstein hoppas på ska hjälpa hans organisation att få igenom en lag som öppnar upp för att stämma europeiska försäkringsbolag på pengar.

Stora judisk makt-organisationer motsätter sig förslaget
Men större och mäktigare judiska organisationer som Anti Defamation League (ADL) och B’nai B’rith är motståndare till att Miamis förintelseöverlevareorganisation ska få igenom sina krav hos de amerikanska myndigheterna. Anledningen är att det kan underminera de större organisationernas årliga förhandlingar med Tyskland om ”ersättningar” för ”förintelsen”.

Om privatpersoner ska utnyttja rättsväsendet för att driva sina egna fall, kan Tyskland komma att hänvisa till den möjligheten istället för att som stat utbetala de enorma ”skadestånd” som nu omförhandlas varje år.

Men advokat Samuel Dubbin som är en av de juridiska företrädarna för Förintelseöverlevarna i Miami-Dade län menar att det är helt olika saker. Att stämma ett privat försäkringsbilag som inte utbelatat skadestånd till lidande judar är något annat än om man skulle tillåta att en privatperson stämmer en främmande regering.

Därför finns det utrymme för att både de stora spelarna – som ADL och B’nai B’rith – kan fortsätta att öka trycket på den tyska staten att betala ”skadestånd” till judar, och att små aktörer som olika företrädare för ”förintelseöverlevare” runt om i USA kan begära kompensation från de försäkringsgivare som existerade i Europa under andra världskriget, anser Samuel Dubbin.

Dubbin förväntar sig att ett nytt lagförslag, mycket likt ett tidigare förslag som förföll i januari, ska presenteras och som öppnar för möjligheten att judar i USA ska bli ”rättvist behandlade” av europeiska försäkringsbolag, rapporterar Miami Herald.

De få läsare som kommenterat artikeln i Miami Herald är till drygt hälften emot vad de tycker är ytterligare ett av förintelseindustrins utsugningsprojekt. Les Duffy kommenterar saken med att referera till två populärsånger sjungna av croonern Frank Sinatra:

No business like Shoah business. Send in the clowns.

”Ingen företagsverksamhet liknar förintelseindustrin. Skicka in clownerna”, kommenterar Les Duffy.

Källa:
Miami Holocaust survivors urge Congress to let them sue European insurance companies


  • Publicerad:
    2019-09-21 17:40