SIONISM. Vidden av terrorstaten Israels förtryck av Palestina kan vara svår att greppa till och med för presidenter. När USA:s förre president blev varse Israels systematiska söndrande av Palestina blev han förvånad. Det kom att leda till FN:s resolution att fördöma Israels expansion på Västbanken.

Gazaremsan är den lilla vita fläcken nere till vänster, resterande vita områden utgörs av det ockuperade och sönderstyckade Västbanken.

Den judiska tidningen The New Yorker beskriver i en artikel hur förvånad USA:s förre president Barack Obama blev när han fick se utrikesdepartementets kartor över Israels ockuperade områden i Palestina. Kartorna gjorde det tydligt för honom hur systematiskt Israel har gått tillväga för att lägga beslag på naturresurser och samtidigt maximalt splittra det palestinska folket. Kartorna visade också att en tvåstatslösning är omöjlig.

Obamas sändebud vid utrikesdepartementet i israeliska-palestinska förhandlingar, juden Frank Lowenstein, hittade enligt The New Yorker en karta i en rapport publicerad av utrikesdepartementet, en karta han inte hade sett förut och som skilde sig från de hundratals kartor över Västbanken som han dittills hade sett.

Israels systematiska ockupation av Palestina
Överlag ser illegala judiska bosättningar och utposter på Västbanken på kartor väldigt små ut i jämförelse med de områden som palestinierna lever på. Denna karta var annorlunda. Den visade stora strängar territorium som inte ingick i palestinska utvecklingsplaner och fyllde arealerna mellan bosättningarna och utposterna. För första gången såg Lowenstein ”skogen för alla trän”. Det var inte bara så att den palestinska befolkningen var avskuren från varandra, utan det fanns heller ingen plats att trycka in en fungerande stat i de små områden som återstod. Lowensteins arbetsgrupp räknade på situationen: Med bosättningsområdena, de illegala utposterna och andra områden där palestinier är förbjudna att röra sig utgjorde de israeliska områdena nästan 60 procent av Västbankens totala areal, som dessutom hackade sönder livsrummet för palestiniernas återstående områden.

Informationen verifierades senare av CIA. Obamas tid som president höll på att rinna ut. Det var snart dags att välja ny president, eftersom Obama hade suttit så länge en president får lov att göra i USA.

Utrikesdepartementet anordnade enligt The New Yorker två presentationer om situationen, 2015 och 2016. En av kartorna hade texten ”Så här ser en enstatslösning ut” och texten ” Med de kombinerade arealerna för Israel, Jerusalem, Västbanken och Gazaremsan, utgör judarna inte längre majoritetsbefolkningen.” Situationen att det efter Israels aggressiva expansion i palestinskt område judarna nu ”bara” är lika många som araberna, oroar Knesset i Israel som försöker hitta en lösning för att bli av med araberna, antingen genom att döda dem, eller få dem att resa till USA och Europa.

John Kerry visar kartorna för Obama och åker på uppdrag i Palestina
Den tidigare utrikesministern John Kerry träffade ofta Obama i Vita huset. The New Yorker beskriver hur Kerry vid ett av mötena lade dessa kartor på ett stort sidobord, en i taget, så att Obama och hans rådgivare kunde studera dem. Ben Rhodes, som var en av de rådgivare Obama hade under längst tid, sade att Obama blev chockad över hur ”systematiskt” israelerna hade gått tillväga för att skära av de olika palestinska centra från varandra. Lowenstein har sagt att de israeler han talat med inte har bestridit kartorna och de resultat som det amerikanska utrikesdepartement kom fram till av sin studie.

Kerry kom senare att visa några av kartorna för Palestinas president, Mahmoud Abbas. Kerrys mål var att för Abbas visa att Obamaadministrationen förstod vidden av hotet mot en tvåstatslösning för Palestina och Israel. Abbas lär ha blivit häpen och istället för att känna tillit till Kerry och Obamaadministrationens intentioner, gjorde kartorna att Abbas kände sig än mer övertygad om att amerikanarna ansåg att chanserna att kunna upprätta en fungerande palestinsk stat är lika med noll.

2016 års antisemitiska händelse
Enligt The New Yorker var det på grund av sin avsmak för Israels ockupationsstrategi som Obama oväntat inte stödde Israel i den FN-resolution som fördömde Israels bosättningar. Istället för att som väntat beordra att ett veto mot FN-resolutionen, lät han den passera utan att lägga in vetot. Därför kunde FN fatta beslutet att fördöma Israels vidare expansion av bosättningar, för första gången på årtionden. Israel kallade därför Obama för antisemit, och förde upp hans agerande på topplistan över årets mest antisemitiska händelser.

Det blev Obamas sista lilla icke-handling i trots mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, innan Donald Trump tillträdde som president.

Källa:
The Maps of Israeli Settlements That Shocked Barack Obama


  • Publicerad:
    2018-07-18 08:30