UTRIKES. Israels högsta planeringsmyndighet har godkänt bygget av en linbana som syftar till att stärka Israels ställning i Jerusalem – och särskilt gynna de judiska bosättare som etablerar sig i den palestinska stadsdelen Silwan.

En simulering av den planerade linbanan. (Foto: Emek Shaveh CC-BY 2.0)

Linbanan i Jerusalem ska gå från butiks- och restaurangområdet Första stationen över Hinnoms dal (Gehenna) via ett stopp på Sionsberget till Silwan strax intill Dyngporten, som leder in till Västra muren. Bygget beräknas vara färdigt 2021.

— Projektet gör det lätt och bekvämt för turister och besökare att komma till Västra muren. Det blir en utomordentligt viktig turistattraktion, säger turistminister Yariv Levin till tidningen Israel Hayom.

Men kritiker mot linbanebygget menar att den hotar att förstöra Jerusalems känsliga historiska landskap med stolpar nära stadsmuren. Andra anser att den är en politiskt motiverad plan för att stärka Israels ställning i staden.

Motståndare till bygget menar att det syftar till att gynna de judiska bosättare som med hjälp av turism- och arkeologiska projekt etablerar sig i den palestinska stadsdelen Silwan.

— Planen är att turister ska ta linbanan till bosättarnas besökscenter och sedan gå till muren och det judiska kvarteret i Gamla staden. En turistupplevelse utan palestinier, säger Yonathan Mizrachi, ledare för vänstergruppen Emek Shaveh.

De palestinska invånarna i Silwan anser att deras livskvalitet skulle försämras om hundratals linbanekorgar varje timme skulle passera 5-9 meter över deras bostäder. Bygget kommer också att kräva att ett okänt antal byggnader i stadsdelen måste rivas.

Ett liknande bygge genom de judiska stadsdelarna i Västra Jerusalem hade aldrig godkänts, menar kritikerna.

Källa:
The Cable Car to Jerusalem’s Old City: Who Gains and Who Loses?


  • Publicerad:
    2019-02-05 08:50