Med anledning av det officiella grundandet av Motståndsrörelsen i Danmark och lanseringen av Nordfront.dk har jag valt att ta kontakt med en representant för organisationen i Danmark. Här följer intervjun med Henrik Jarsbo.

Hej Henrik! Vill du börja med att presentera dig själv för läsarna?
Jag kan väl börja med att berätta att jag är 49 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Århus, som är Danmarks näst största stad, men större delen av mitt vuxna liv har jag bott i och runt Köpenhamn. Det var också i Köpenhamn jag fick stifta bekantskap med den nationalsocialistiska kampen för första gången när jag var i tjugoårsåldern.jarsbo

Hur gick ditt ideologiska uppvaknande till?
Det började faktiskt ganska tidigt, jag var 14 år gammal när jag vid ett tillfälle såg Adolf Hitlers Mein Kampf på biblioteket. Jag läste lite i den och bestämde mig för att låna med den hem. Jag hade oerhört svårt att lägga boken ifrån mig och ville bara fortsätta läsa tills jag blev klar med den.

Jag fick i samband med detta upp intresset för politik och började därför att läsa publikationer från alla de olika partierna i Danmark. Jag läste material från så väl Danmarks kommunistiska parti som Fremskridtspartiet och allt där emellan. Det gick snabbt upp för mig att det fanns något gott i alla partier men också mycket som var dåligt. Jag kände att jag var enig med högern om vikten av nationell och kulturell identitet och med vänstern angående deras sociala politik och tanken om folklig gemenskap. Det var kombinationen av dessa idéer jag kände för och den hade jag bara sett på enda ställe; i Mein Kampf. Det var uppenbart för mig att man skulle ta det bästa från högern och vänstern, det nationalistiska och det socialistiska, och kombinera dem. Det gick alltså upp för mig att jag måste vara nationalsocialist!

I tjugoårsåldern hörde jag talas om att det hade startats en nationalsocialistisk organisation i Danmark som hade två avdelningar i Köpenhamn. Jag bestämde mig för att ta mig till huvudstaden och pröva lyckan, kanske skulle man stöta på dessa ”nazister” borta i Köpenhamn? Det var dock inte så enkelt som jag trodde. Var befann sig dessa och hur såg de ut? (Det var inte riktigt lika enkelt att få kontakt innan Internet slog igenom. Red.anm.) Vid ett tillfälle när jag gick en runda i Köpenhamn såg jag ett klistermärke med ett hakkors på. På klistermärket stod ”Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse” och adressen till en postbox i södra Köpenhamn. Mina ögon lyste upp för nu hade jag äntligen hittat dem!

Dagen efter skrev jag ett brev till DNSB och efter några dagar fick jag ett svar från deras avdelningsledare på Amager (en ö där bland annat delar av Köpenhamn ligger. Red.anm.) Jag blev inbjuden till ett möte där också organisationsledaren Jørgen Nielsen var med. Det var en skön känsla att få träffa människor som tänkte likadant som jag och utan tvivel skrev jag in mig som medlem. Detta var år 1986.

Jag kom att få möjlighet att stifta bekantskap med DNSB:s grundare Povl Heinrich Riis Knudsen och jag kom också i kontakt med min gode vän och nuvarande organisationskamrat i Motståndsrörelsen, Henrik Asferg.

Riis Knudsen var en mycket intelligent person och en utomordentlig talare. Hans tal gav kårar längs med ryggraden på oss unga män och entusiasmerade oss. Än idag hävdar jag att vi inte kunde få bättre politisk skolning av någon annan än denna man.

Hur kan det komma sig att du började intressera dig för Nordiska motståndsrörelsen?
Efter att jag lämnade DNSB 1998 har jag inte varit bunden till någon organisation. Anledningen att jag gick ur DNSB var inte att mina ideal ändrade sig eller att jag på något vis tog avstånd från nationalsocialismen. Tvärtom försökte jag att förnya och förbättra organisationen. Då jag inte fick stöd för detta valde jag att avgå. Det fanns inte något alternativ till DNSB på denna tiden, därför valde jag istället att ta en paus med mitt politiska arbete.

För några år sedan nu kontaktade DNSB:s nuvarande ledare Esben Kristensen mig och frågade om jag vill vara med och bygga om DNSB. Då jag känner Esben från de gamla dagarna i DNSB och alltid haft ett bra förhållande till honom valde jag att ingå i en projektgrupp som skulle förnya DNSB. Det visade sig dock vara svårare än jag väntat mig. DNSB förnyades inte på det sätt jag önskade och från den dagen visste jag att det inte fanns någon framtid för mig i partiet.

Det jag eftersökte var en modern nationalsocialistisk rörelse med integritet och identitet, en rörelse full av energi, positivitet och framåtanda. För att hitta det jag sökte visade det sig att jag var tvungen att vända mig norrut. I Nordiska motståndsrörelsen hittade jag det jag hade sökt!

Var det ett tufft beslut att gå med, har du gått länge i tankarna?
Efter att det gått upp för mig att jag inte skulle hitta vad jag sökte i Danmark började jag som sagt istället att blicka mot Sverige och Motståndsrörelsen. Jag hade lagt märke till att Motståndsrörelsen också hade avdelningar i både Norge och Finland och fann det därför naturligt att de borde finnas även i Danmark. Jag tog kontakt med folk ifrån organisationen genom internet. De kontakterna har varat i över ett år nu så jag har haft gott om tid att tänka över saken och inte ge mig in i något förhastat. Efter att jag var med på demonstrationen för Nordisk kvinnofrid i Bollnäs stod det helt klart för mig att det var här jag hörde hemma.

Jag har delvis redan fått svar på denna fråga, men vill du vidareutveckla, varför behövs Motståndsrörelsen idanmark-kart Danmark när redan DNSB existerar? Det är en bra fråga, men DNSB och Motståndsrörelsen är väldigt olika även om bägge organisationerna är nationalsocialistiska. Som jag varit inne på tidigare ser Motståndsrörelsen framåt, där mitt intryck är att DNSB i mångt och mycket istället ser bakåt. Dessutom har Motståndsrörelsen något som inte DNSB har och det är idén om ett enat nationalsocialistiskt Norden. Tiden då svenskar och danskar hatade varandra på grund av själviska kungars ambitioner tillhör det förflutna. Vi måste se framåt och stå enade tillsammans mot våra gemensamma fiender!

Vad är planen nu när ni är etablerade i Danmark, hur ska ni jobba för att växa ?
Första steget var självklart att få igång Nordfront.dk. Nu räknar vi med att använda resten av året till att bygga upp organisationen. Allt arbete tar tid och det är viktigt för oss att få med oss rätt folk redan från början. Det fyller ingen funktion att bara försöka få med så många medlemmar som möjligt, istället vill vi satsa på kvalité framför kvantitet. Mina erfarenheter säger mig att det kommer bli bäst så.

Vi har många idéer om vad vi vill åstadkomma i Danmark, men det är inget jag vill gå in på i nuläget. En del av det hänger på hur snabbt vi kommer att växa. Det viktigaste är i vilket fall inte vad vi planerar att åstadkomma utan det vi faktiskt så småningom genomför. Handling är bättre än ord!

Vad tror du om förutsättningarna för en nationalsocialistisk organisation i Danmark ?
Det finns många aspekter som spelar in och påverkar läget i Danmark. För det första finns det ju redan en nationalsocialistisk organisation i landet, men det är inget problem från vår sida. Vidare har Danmark liksom Norge varit ”ockuperat” av Tyskland vilket fortfarande påverkar vissa människors syn på nationalsocialismen negativt. Tack och lov är dessa tankar på stark nedgång, det är mest äldre människor som ser det på detta vis idag.

Det finns också en del andra nationella organisationer i Danmark. Gemensamt för dessa är att de är enkom nationellt orienterade och ser Islam som det största hotet. De har inte fokus på de verkliga problemen som vårt folk står inför. Därför ser jag inte heller de som konkurrenter till Motståndsrörelsen. Av dessa anledningar är det dessvärre inte heller människor vi kan ha nytta av.

Jag ser trots allt ljust på framtiden och tror att vi på sikt kan få en stark nationalsocialistisk organisation i Danmark!

Vad är dina intryck av Nordiska motståndsrörelsen så här långt ?
De är absolut positiva, det råder det inget tvivel om. Speciellt imponerande är det nordiska samverkande arbetet med Nordfront. Det arbete som läggs ner på de olika hemsidorna är mycket proffessionellt och genomtänkt. Klas Lund har också gjort ett starkt intryck på oss och vi står bakom honom till hundra procent här i Danmark. Jag har också lagt märke till att övriga personer med ansvarspositioner inom organisationen är otroligt kompetenta, inte bara i Sverige, utan också i Norge och Finland.

Hur känner du att välkomnandet i organisationen varit från övriga nordiska kamrater ?
Vi har fått ett fantastiskt mottagande från de övriga nordiska länderna! Jag har bara mött vänlighet och positivitet från mina nordiska bröder och systrar. Vi är en stor familj och det känner man med det samma när vi träffas.

Det är också flera personer som har lagt ner ett oerhört arbete på att hjälpa oss att få igång Nordfront.dk. Jag vill gärna ta tillfället i akt att tacka dessa ännu en gång!

Stort tack för din tid, och återigen, varmt välkommen in i kampgemenskapen!
Tack själv. Hell Norden!
nordfrontdk


  • Publicerad:
    2013-08-06 00:07