INTERVJU. Nordfront har fått en exklusiv intervju med Yvan Benedetti som är ledare för Franska nationalistpartiet som besökte Motståndsrörelsens 1 maj-demonstration.

Fransmän från FNP i samband med 1 maj.

Kära kamrater från Franska nationalistpartiet! Kan ni berätta mer om er rörelse?

Franska nationalistpartiet är en rörelse för att samla revolutionära aktivister som vill ställa saker och ting tillrätta i Frankrike. Vår rörelse föddes av tänkare så som Charles Murras, Eduard Drumon och Maurice Barrès, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den härrör även från Philippe Pétain.

Yvan Benedetti i mitten.

Den är arvtagare till Blåskjortorna, en fransk rörelse från mellankrigstiden, sedan från Jeune Nation, från 1949 tills att den förbjöds 1958, och sedan från L’Œuvre Française från 1968 tills dess upplösning 2013.

Franska Nationalistpartiet, skapat 1983, återskapades 2015 omkring Pierre Sidos, tidigare revolutionär aktivist och grundare av French work, men återskapades även av Yvan Benedetti.

Med hotet om att vårt folk utrotas kämpar vi mot främlingsinvasionen genom att frambringa en fransk revolution och återgälda Frankrike till sitt folk och Europa till den vita rasen.

Kan ni berätta mer om situationen i ert land?

Som i varje europeiskt land står vi i Frankrike mot den djupa statens diktatur. Denna djupa stat och korrumperade polis styrs av oligarkiska och massmediala krafter som de senaste sextio åren handplockat nickedockorna som styr landet.

De har en kosmopolitisk ideologi och är under inflytande av judisk makt-rörelsen, som tjänar den internationella storfinansen och inte verkar för landets bästa.

Se gärna NTV:s resereportaget om Paris och gulavästarna.

Allting görs för att förstöra familjen speciellt genom aborter och homoäktenskap. De tar förstör vår självständighet genom Europeiska Unionen som är globalismens trojanska häst och de praktiserar folkmord genom främlingsinvasionen och understödjandet av stark salafistisk islam.

Tror ni att globalisterna kan besegras?

Systemet verkar allsmäktigt men det är en koloss med lerfötter. Det undermineras av enorma finansiella skuldberg som uppgår till 100 procent av BNP. Eftersom vårt samhälle är multietniskt och mångkulturellt blir det stora konflikter.

Motståndet som enbart utgjordes av att lägga sin röst i lådan tog sig skepnad i Front National och Le Pen-familjen och sådant motstånd har visat sina begränsningar. Speciellt sedan Marine Le Pen blev partiledare har Front National accelererat sin strävanden att bli en del av etablissemanget genom att ha en policy med avradikalisering.

Det är därför akut att skapa ett nationalistiskt alternativ till Front National. Det är viktigt att ha en revolutionär rörelse i oroliga tider. Nationalism går framåt över hela världen och speciellt i Europa där människor vill återvända till sin nationella identitet.

Kommunismens, materialismens och konsumtionssamhällets sammanbrott ger sig uttryck i gulavästarna-rörelsen och vi proklamerar att vi kommer att införa en nationell revolution för fosterlandet och mot Europeiska Unionen och globalism.

Juden George Soros med sin samhällsomstörtande NGO ”Open Society Foundation”.

Kan ni berätta varför ni reste till Sverige för att delta i 1 maj-demonstrationen?

Kampen idag är total och global. Migranterna som anländer i Sofia, Aten eller Rom kan mycket väl nästa vecka träffas i Paris, Stockholm eller Malmö. Vågorna av migranter anländer till varje nation i Europa. De krafter som förstör nationsgränserna arbetar över hela Europa.

Vi kan exempelvis finna den judiske agenten Henri Levy i alla Europeiska huvudstäder som Kiev, Madrid och Köpenhamn så fort ett val närmar sig. Vi finner George Soros och hans Open Society Foundation som ligger bakom så kallade color revolutions och sponsring av kulturmarxism. Vårt deltagande i 1 maj-demonstrationen bygger och stärker banden mellan de som bekämpar dessa globalistiska krafter.

Dessutom är nationalister i fronten i kampen för sina respektive folk. Det är viktigt att starka band knyts så att historiska konflikter mellan europeiska nationer inte kan återupprepas. Alla krig i Europa har tjänat globalisterna. Alla territoriella problem måste lösas det diplomati mellan nationalister.

NTV intervjuar Yvan Benedetti på en gulavästarna-konferens i Paris. Se intervjuerna här.

Vad är era tankar om Nordiska motståndsrörelsen?

Motståndsrörelsen är en kraft som inte gör några eftergifter till det rådande systemet. Den är radikal men inte karikatyrmässig. Den har solida referenser och trots att den kämpar för att försvara Norden så upprätthåller organisationen starka band till andra organisationer i Europa.

Organisationens revolutionära hållning får er att precis som oss utsättas för stark repression från de kosmopolitiska makthavarna. Det är i solidaritetens tecken som vi  besöker er denna 1 maj.

De franska och svenska nationella måste stå skuldra vid skuldra i samma skyttegrav, i samma krig, och kämpa mot våra gemensamma fiender: globalism, judisk makt-rörelsen, massinvandring, defaitism, kulturdöd och dålig moral.

Är det något särskilt som ni tänkt att göra under er vistelse?

Förutom att ta del av intryck från ert vackra land, så vill bygga starka band mellan kamrater från två olika länder. En delegation från er rörelse besökte ett av våra gulavästarna-möten och rapporterade om situationen i Frankrike. På samma vis kommer vi att förklara för fransmännen om situationen i Frankrike och om er kamp.

Är det något som ni vill hälsa våra läsare?

Det arrangeras konferenser och möten titt som tätt i Frankrike. Och nordiska kamrater är alltid välkomna att besöka oss!

Extern länk: Franska nationalistpartiets webbplats.


  • Publicerad:
    2019-05-23 10:00