Förra året röstade det nederländska parlamentet ja till ett förbud mot ritualslakt, halal och kosher.Detta blev inte populärt bland landets judar och muslimer. Landets överrabbin, Binyomin Jacobs, jämförde förbudet med de antisemitiska lagarna i det tysk-ockuperade Nederländerna, vilka enligt honom sedermera ledde till att nederländska judar dog under ”förintelsen”.

”En av de första åtgärderna som vidtogs under ockupationen var att stänga ner kosher-slakterier”, sade Binyomin Jacobs i ett försök att misskreditera det nationalsocialistiska Tyskland.

Någon lagstiftning kom aldrig till då frågan avslogs i den nederländska senaten. Men frågan är inte avslutad och ett parti som ställt sig bakom lagförslaget är Frihetspartiet. Det liberal-konservativa Frihetspartiet är ett mer sionistvänligt parti än Sverigedemokraterna, och partiledaren, Gert Wilders, har tidigare kallat sig Israels ”största vän”.

Nu verkar det som att denna vänskap inte är ömsesidig såvida inte Frihetspartiet ändrar sina ståndpunkter i denna fråga. I ett varnande brev till Wilders, sänt av Israels överrabbin, Yona Metzger, framkommer att hans partis stöd till förbudet kan leda till att partiet förlorar judarnas stöd. I brevet, som har skickats två veckor innan parlamentsvalet i Nederländerna, skriver överrabbinen bland annat följande:

”Genom att förneka judarna att leva enligt Torah kommer du så småningom tvinga dem att lämna Nederländerna där de har åtnjutit religionsfrihet i århundraden […] Detta är det klassiska antisemitiska sätt på vilket våra riter har angripits och demoniserats genom historien.”

Yona Metzger har också blandat sig i debatten i Tyskland där en domstol i Köln nyligen förbjöd judisk och muslimsk könsstympning med hänvisning till att omskärelse är detsamma som barnmisshandel. Den gången var inte domaren ”antisemitisk”, men i alla fall ”naiv och lite enfaldig” enligt Metzger.


  • Publicerad:
    2012-08-31 10:29