INVANDRING För att komma åt den illegala invandringen skärper nu Italiens regering lagarna. Beslutet kan kraftigt påverka invandringen till Sverige.

Under torsdagen höll premiärminister Giorgia Meloni en presskonferens i småstaden Cutro där 72 migranter drunkade den 26 februari. Konferensen gällde regeringens nya åtgärder mot människosmugglingen över Medelhavet.

– Om någon tror att tragedin den 26 februari har avskräckt regeringen från att föra sin migrationspolitik har de tyvärr fel. Vi går framåt på den väg vi har tagit, bevisar att vi bedriver en ansvarsfull politik och bryter slaveriverksamheten som bedrivs av människosmugglarnas kriminella organisationer, sade hon under konferensen.

Regeringen menar att människosmugglare som transporterat illegala invandrare ska dömas till mellan 5 och 16 års fängelse samt böta 15.000 euro för varje migrant. Om migranter lider kroppsskada på sjö- eller landvägen riskerar människosmugglarna mellan 10 och 20 års fängelse, och om människosmugglarna orsakar en persons död riskerar de ett straff på mellan 15 och 20 år. Om fler än en migrant dör vid samma tillfälle stiger straffet till mellan 20 och 30 års fängelse.

För att minska invandringen, till exempel den så kallade arbetskraftsinvandringen, skärper regeringen också reglerna på andra områden.