MUSIK Idag firar vårt broderfolk i Norge sin nationaldag. Med anledning av detta presenterar Nordfront en hymn som hyllar landets skönhet och folket som har gjort det till sitt hem.

Veckans låt härstammar från en populär patriotisk dikt som ofta sjungs i fjordarnas och bergens land: Norge. Dikten Nordmannen (även känd som Mellom bakkar og berg) har skrivits av en man, Ivar Aasen, som besatte en rad olika talanger. Förutom att ha gett veckans låt dess text så hann han även med att på egen hand studera botanik, studera under en präst och titulera sig som en språkforskare som har gett upphov till det gemensamma norska skriftspråket.

Dikten berättar om hur nordmannen först kom till ett stenigt och ogästvänligt Norge för att snabbt tämja landet och kalla det för hem. Även om han sedermera längtade till varmare och soligare land, så längtade han alltid hem till sitt vindpinade hus på sitt fäderneslands vindpinade kust.

De två första stroferna från dikten fanns fram till 2007 på de norska körkorten.

Millom bakkar og berg ut med havet
heve nordmannen fenget sin heim,
der han sjølv heve tufterna gravet
og sett sjølv sine hus uppå deim.

Han såg ut på dei steinutte strender
det var ingen, som der hadde bygt.
Lat oss rydja og bygja oss grender,
og so eiga me rudningen trygt.

Han såg ut på det bårutte havet;
der var ruskutt å leggja ut på;
men der leikade fisk ned i kavet,
og den leiken den vilde han sjå.

Fram på vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare land!
Men når vårsol i bakkarne blenkte,
fekk han hug til si heimlege strand.

Og når liderna grønka som hagar,
når det laver av blomar på strå,
og når næter er ljosa som dagar,
kann han ingenstad vænare sjå.