MASSINVANDRING. Inspektionen för vård och omsorg arbetar nu med tillståndsprövningar av ärenden från 2015. Myndigheten gör bedömningar innan tillstånd ges till privata aktörer som vill bedriva asylboenden och de ligger långt efter till följd av den massinvandring som drabbar Sverige.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som måste göra bedömningar innan tillstånd ges till privata aktörer som vill bedriva asylboenden bland annat för så kallade ensamkommande ”flyktingbarn”.

Myndigheten är dock så hårt pressad och ligger långt efter på grund av den pågående massinvasionen av asylsökande som tar sig in i Sverige. Just nu arbetar de med tillståndsprövningar för ärenden från 2015. Över 180 ansökningar för boenden måste prövas.

— Vi har haft en väldigt stor inströmning utav ärenden när det gäller både stödboenden och HVB-hem för ensamkommande och det är kopplat till den situation som var i höstas. Vi har påverkats av flyktingkrisen precis som övriga samhället, säger Jonas Wiklund, enhetschef för tillståndsprovningen hos IVO.

Inspektionen för vård och omsorg har nu fått 10 miljoner kronor i stöd för att kunna effektivisera arbetet och snabba på utfärdandet av tillstånd, bland annat med hjälp av nyrekryteringar.

— Dels har vi har haft problem med att vi varit för få för att hantera antalet ärenden. Nu har vi fått mer folk. Det har också varit problem med att många av de nya aktörerna saknar den administrativa förmågan som de äldre aktörerna har. Det har inneburit att vi tvingats göra kompletteringar i väldigt många ärenden och det påverkar hur snabbt vi kan arbeta, säger Wiklund.

Källa:
Ivo hinner inte med


  • Publicerad:
    2016-06-07 10:55