SVERIGE. Ny rapport från försäkringskassan visar det som vi länge redan vetat om. Samhället mår bättre av traditionella rollfördelningar. Både mammor och pappor löper större risk att bli sjukskrivna om rollerna är ombytta.

Regeringen har lagt fram ett förslag om ytterligare en låst pappamånad. Målet är att hela föräldraförsäkringen ska vara uppdelad så föräldrarna tvingas ta lika mycket ansvar. Nu visar en rapport från försäkringskassan att det finns en klar risk med ombytta roller.

Rapporten som försäkringskassan har gjort visar på en ökad risk för sjukskrivningar inom familjer där föräldrarna försöker ha det mera jämställt.

I familjer där rollerna är ombytta från de traditionella rollerna till dagens pk-trams ökar sjukskrivningarna i snitt för mammor med hela 15 procent och 7 procent för papporna. Medan i den traditionella fördelningen där mammor tar mer ansvar för hem och barn och pappor försörjer familjen innebär i snitt en minskad risk på 12 procent för kvinnor att bli sjukskrivna och hela 10 procent för pappor.

Enligt försäkringskassan har statens kostnader för sjukskrivningar stigit kraftigt de senaste åren. Om männens ansvar för hem och barn ska öka kan det leda till ökad sjukfrånvaro om inga förändringar sker i övrigt.

Källa:
Jämställd familj har fler sjukdagar


  • Publicerad:
    2015-06-03 17:45