I våras öppnades ett boende för så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”, eller ensamkommande skäggbarn som de kallas i folkmun, på Svanbacken strandhotell i Delsbo, vilket är en liten ort med endast lite drygt 2000 invånare i Hudiksvalls kommun. I samband med detta gick migrationsverkets enhetschef i Söderhamn, Lars Ulander, den 20 april i år ut med ett uttalande i Hudiksvalls tidning, där han informerade om att ett möte skulle komma att hållas för allmänheten i samband med öppnandet. Något datum för mötet framgick inte i den aktuella intervjun med honom.

Motståndsrörelsens kampgrupp i Hudiksvall hade inte för avsikt att låta detta gå obemärkt förbi, eller att för den delen låta folkförrädarna stå oemotsagda. Istället hade man för avsikt att delta på mötet, dokumentera och, om möjlighet gavs, föra så mycket liv som möjligt.

Då man inte kände till vilket datum mötet skulle hållas skickades ett meddelande till Lars Ulander, där man efterfrågade datum och tid för mötet. Detta meddelande skickades två dagar senare, den 22 april.

”Vi ville få reda på när mötet skulle hållas, för att vi skulle kunna delta och visa att det finns en opinion i kommunen mot den förda vansinnespolitiken, men samtidigt ville vi testa Lars Ulander och se ifall han vågde bjuda in meningsmotståndare. För att testa honom så bad jag honom att svara till min patriot.nu-mailadress”, säger Marcus Andersson, som var den som initierade kontakten med Lars Ulander. [Patriot.nu är Svenska motståndsrörelsens tidigare webbsida, reds. anm.]

Inte helt oväntat så uteblev svaret från Lars Ulander och flyktingboendet på Svanbacken Strandhotell kom så småningom att invigas. Först långt senare, den 11 juni, kom plötsligt ett svar från Ulander. I sitt svar konstaterade han kort att mötet redan ägt rum den 2 maj. 

”Vi kan konstatera att Migrationsverket gjort allt för att dölja datumet för mötet och att inga meningsmotståndare blivit inbjudna. Inte för att vi, som fiender till systemet, kan förvänta oss att bli behandlade väl av systemet självt, men hyckleriet är ett faktum”, fortsätter Andersson.

Det finns anledning att tro att Lars Ulander medvetet har undlåtit att besvara mailet i tid. På grund av detta har Motståndsrörelsen i Hudiksvall beslutat sig för att lämna in en JO-anmälan mot honom.

”Vi tror inte att JO-anmälan kommer att leda till någonting, men samtidigt är vi övertygade om att motståndet måste föras på alla fronter. Ifall vi har möjlighet att vända systemet mot sig självt så vill vi ta den chansen. Dessutom är det så att vi genom denna anmälan vill markera att vi inte accepterar vad som helst.”

Läs JO-anmälan i sin helhet nedan:


  • Publicerad:
    2012-07-23 22:40