Idag kommer författaren Jüri Lina publicera ett öppet brev som även har postats till tidningen Metros redaktion. Jüri Lina reagerade på en kolumn av Johan Norberg som innehåller flera historiska faktafel.

Förra veckan förfasades Johan Norberg över det grekiska omvalet där det nationella partiet Gyllene Gryning höll kvar sitt väljarstöd. I en kolumn i Metro försökte han inta rollen som etisk mentor med artikeln ”Europa behöver en historielektion” eller ”De blodiga ideologierna” som den hette i pappersupplagan. Norberg förklarar att valresultatet kan kopplas till historisk okunskap eller att Europa inte vill dra historiska lärdomar när medborgarna röstar på nya politiska alternativ.

Europa behöver en historielektion, och det snabbt, skriver Johan Norberg och summerar kort delar ur Europas historia. Det visar sig då med tydlighet att någon som är i behov av en historielektion är Johan Norberg själv. Författaren Jüri Lina läste kolumnen i Metro och ansåg att det förekom så grova historiska felaktigheter i Norbergs artikel att han valde att skriva ett bemötande som han postade till Metros redaktion. Jüri Lina antar att Metro kommer att ignorera hans insändarartikel och meddelar därför att artikeln får publiceras av andra nyhetstidningar.

Nordfront har ställt några frågor till Jüri Lina:

Vad var det som gjorde att du reagerade på kolumnen av Johan Norberg?
Först och främst hans absurda påstående om att Stalin inte ville ha krig. Andra påståenden bemöter jag i mitt öppna brev. Jag kallar det för öppet brev eftersom bemötandet får spridas fritt och vara tillgängligt för allmänheten.

Det skrivs väl många felaktigheter i tidningarna, varför utmärkte sig just Johan Norbergs kolumn?
Det är mycket grova fel. Det förekommer ganska sällan exempel när man på ett så okunnigt sätt som Johan Norberg påstår något som definitivt inte är sant. Norberg låtsas som att han kritiserar kommunismen och dess väsen. Han vet ingenting om detta för annars hade han inte skrivit sådana dumheter.

Vad tror du att Metro kommer att göra med din artikel?
Min artikel åker i papperskorgen som vanligt.

Har du flera exempel på när tidningar i Sverige refuserar dina artiklar?
Det är en regel. Det är bara enstaka publikationer, alla andra refuserar per automatik eftersom de menar att mina alster är politiskt inkorrekta. Därför kan jag med besked säga att det i Sverige inte råder någon yttrandefrihet.

Fast är det inte så att tidningarna har rätt att välja vad de ska publicera?
Det kan de göra men av någon anledning väljer medierna sådana artiklar som gynnar den officiella bilden av händelserna och läget. Och det visar för mig ett mönster som jag känner igen från Sovjetunionen där jag bodde tjugonio år av mitt liv.


Författaren Jüri Lina bemöter Johan Norbergs kolumn och påpekar historiska felaktigheter.

Lyckas du publicera artiklar i andra länder?
O ja! Både i Estland och USA. Man har publicerat mig även i Ungern och Polen.

Är det många artiklar det rör sig om?
Ja, det rör sig om ett ganska stort antal artiklar genom åren. Flera av mina artiklar har till och med publicerats i Israel. Jag har varit ackrediterad journalist vid en stor estnisk veckotidning. Utrikesdepartementet hade godkänt mig som en professionell representant för denna tidning.

Tror du att Johan Norberg hade ett ärligt uppsåt med sin kolumn i Metro?
Det tror jag att han hade. Han är helt enkelt både okunnig och naiv. Han tror blint på de uppgifter som man har serverat honom under hand skoltid och idag. Johan Norberg saknar det kritiska tänkandet precis som många andra journalister faktiskt gör. För mig framstår journalisterna som dresserade hundar. De reagerar på vissa kodord som gör att de ibland viftar på svansen och ibland skäller på alla som avviker från ledet.

Du bemöter inte alla Johan Norbergs påståenden i ditt öppna brev, däribland att Adolf Hitler skulle varit skuld till andra världskrigets utbrott. Finns det mer att säga?
Jag koncentrerade mig på att kritisera Johan Norbergs påståenden om Sovjetunionen och kommunismen i mitt öppna brev. Jag tog inte upp Polen 1939 för att det skulle ta upp lika mycket utrymme. Sovjetunionen var med att stycka upp Polen men av någon anledning har man ofta valt att glömma bort denna omständighet. Den del av Polen som hamnade under sovjetiskt välde var en plats där kommunismen visade sitt vidrigaste väsen. Systematiskt avrättades alla misstänka nationalister och patrioter. Massmorden av polska officerare i Katynskogen var länge en händelse där tyskarna falskeligen anklagades. De korrekta omständigheterna har numera blivit utredda i detalj. Sveriges television har till och med vågat visa filmen Katyn av Andrzej Wajda som visar sanningen om massmorden i Katyn. På samma sätt tränger sanningen fram på andra frågor och de är verkligen många.

Kommer inom kort:
Juri Linas öppna brev ”Ville Stalin ha krig eller inte” till Johan Norberg

Läs Johan Norbergs kolumn


  • Publicerad:
    2012-06-28 01:05