UTRIKES Den världsberömde psykologiprofessorn Jordan B Peterson säger upp sig från universitetet i Toronto på grund av den antivita agendan.

Psykologiprofessorn Jordan B Peterson har sagt upp sig från sin professur på universitetet i Toronto, meddelar han i en artikel i National Post. Detta på grund av vad han beskriver som en antivit agenda inom universitetsvärlden, som bland annat har tagit sig uttryck som att begåvade studenter han har undervisat har extremt svårt att hitta jobb på universitet.

Detta beror enligt Peterson på att de är heterosexuella vita män och att universiteten riktar in sig på att anställa från andra delar av befolkningen. Som om inte detta vore nog misstänker Peterson att de har svårt att bli anställda på grund av att de undervisats av honom själv:

Mina studenter är också delvis oacceptabla just därför att de är mina studenter. Jag är akademisk persona non grata, på grund av mina oacceptabla filosofiska ståndpunkter. Och detta är inte bara ett litet problem, utan har gjort det moraliskt omöjligt för mig att fortsätta med mitt arbete. Hur kan jag acceptera och träna upp potentiella forskare med gott samvete, om jag vet att deras chanser att bli anställda är minimala?

Istället har man riktat in sig på att anställa från minoritetsgrupper, och för att uppnå detta mål har man enligt Peterson varit tvungna att tumma på kompetenskraven, något som inte bådar gott för framtida forskning.

Detta innebär att vi kommer skapa en generation av forskare som är helt okvalificerade för sina arbeten. Och vi har sett vad det innebär när det kommer till de hemska "klagomålsdisciplinerna" [sannolikt genus-"studier" etc, reds anm.]. Det, i kombination med att man inte längre genomför objektiva tester äventyrar universiteten på ett såpass dåligt sätt att det inte kan överdrivas. Det som händer på universiteten kommer färga resten av samhället, som vi har upptäckt.