NORGE. Enligt en ny undersökning känner 70 procent av judarna som är bosatta i Norge att antisemitismen i landet ökar.

Holocaustsenteret håller till i Villa Grande på Bygdøy i Oslo. Vidkun Quislings bostad under andra världskriget.

Sionistiska Holocaustsenteret i Norge publicerade nyligen en rapport om Norges befolknings åsikter om judar och muslimer. Rapporten grundar sig i en frågeundersökning bland tre typer av befolkningen: Befolkningen rent generellt, judar som är bosatta i Norge och muslimer som är bosatta i landet.

52 procent av muslimerna menar att negativa åsikter om muslimer är utbrett medan 70 procent av judarna menar att ”judehatet” har blivit värre under de senaste åren.

Nio procent av den totala befolkningen menar att judar har för stort inflytande över internationell ekonomi, mot hela 42 procent av de muslimskt utvalda.

I undersökningen svarar 20 procent av muslimerna och 11 procent av resten av befolkningen att våld och trakasserier mot judar kan försvaras med bakgrund i Mellanöstern-konflikten.

34 procent av befolkningen rent generellt ska ha gett tecken på ”antimuslimska åsikter” medan 8,3 procent ska ha haft ”antisemitiska åsikter”. Bland muslimerna låg de så kallade antisemitiska åsikterna på 28,9 procent.

42 procent av befolkningen är överens i påståendet ”muslimer vill inte integreras i det norska samhället” medan 39 procent är överens om att ”muslimerna utgör ett hot mot norsk kultur”. 31 procent menar att ”muslimerna vill ta över Europa”.

Källa:
– Jødehatet vokser i Norge!


  • Publicerad:
    2017-12-07 10:55