JUDISK MAKT. Kritiken är hård mot Trumpadministrationens val att nominera den kristna katoliken Amy Coney Barrett att ersätta den döda judinnan Ruth Bader Ginsburg i USA:s högsta domstol. Men Barrett är helt koshercertifierad.

Rabbin tänder en jättemenora. T h Amy Coney Barrett. Foto: University of Notre Dame Law School (manipulerad bild).

När den judiska demokratiska domaren i USA:s högsta domstol (HD) Ruth Bader Ginsburg dog i september, var det många demokrater i USA som blev förtvivlade.

Hennes död gjorde det möjligt för den sittande regeringen under president Donald Trump som är republikansk, att för andra gången tillsätta en konservativ domare i HD.

Igår, torsdag, godkände Senatens juridiska kommitté nomineringen av Amy Coney Barrett till HD. Därmed är manegen krattad för att hon ska kunna väljas av Senatens representanter redan veckan innan presidentvalets valdag.

Detta gör vänsterliberaler och många vänsterjudar oroliga, för de anser att en vit konservativ domare kommer att verka för att inskränka aborträtten. De är också oroliga för att Barrett ska ta med sig sin kristendom in i HD.

Ginsburg hyllades för att ha fört in judendomen i densamma.

Nordfrontläsaren Erik skrev i kommentarsfältet att Trumps val av kandidat till HD med att Amy Coney Barrett ”garanterat kommer vara en fullblods-sionist i samma stil som Trump”. Nu går den judiske aktivist-toppadvokaten och rabbinen Nathan Lewin ut till stöd för Amy Coney Barrett och ger Erik indirekt rätt.

President Trump försöker ersätta judiska högsta domstolens domare Ruth Bader Ginsburg med en hängiven katolik från Indiana. Vissa kan oroa sig för att detta skulle minska domstolens förståelse eller medkänsla för judar i Amerika. De kanske undrar om den nya domaren någonsin har träffat eller haft någon kontakt med judar. Men efter att ha arbetat med domare Amy Coney Barrett, har jag själv sett henne försvara amerikanska judars rättigheter.

”Opolitisk” judisk politisk aktivism
Som ung advokat arbetade Barrett för Nathan Lewins advokatbyrå Miller Cassidy Larroca and Lewin.

Nathan Lewin gör en stor poäng av att hans firma var strikt ”opolitisk”: Firmans grundare Jack Miller var republikan. Lewin själv är demokrat som ibland röstar på republikanerna. Men båda var judar.

Under 1999 och 2000 arbetade Barrett under Lewin på uppdrag av hasidiska, ortodoxa judar.

Jag hade — och fortsätter att ha — strider med myndigheter i städer och byar över hela landet som försöker förhindra att Chabad lubavitch-rabbiner uppför Hanukkah-menoror på allmäna platser. (Ingen bestrider rätten att visa menoror på privat egendom, och ingen annan judisk grupp än Chabad-Lubavitch, så vitt jag vet, har försökt att uppföra stora menoror på centrala offentliga platser.)

Högsta domstolen hade beslutat 1989, i ett fall som Lewin drev, att uppföranden av judiska symboler framför Pittsburghs stadshus var förenligt med den amerikanska konstitutionen. Efter det utslaget vann judarna seger på seger i processer mot flera städer om att uppföra denna judiska maktsymbol.

Barrett hjälpte till att vinna ett mål mot en frihetlig organisation som anmält en offentlig menora och en kristen julkrubba i New Jersey City. Efter det arbetade Barrett i Lewins särskilda arbetsgrupp för menoraprocesser mot länsstyrelser och kommunstyrelser.

Försvar av grovt kriminella ortodoxa judar
Amy Coney Barrett arbetade också intensivt med Lewin i en annan stor rättstvist som gjorde att hon fick närkontakt med det hasidiska samhället.

Efter det att fyra ortodoxa judar det judiska distriktet New Square befanns skyldiga bedrägerier mot staten, bad ledaren för den judiska församlingen, ”Skverer Rebbe” Lewin att företräda dem, och Barrett var en central aktör i arbetet med att överklaga domslutet mot Lewins klanmedlemmar.

Lewins firma förlorade överklagan i augusti 2000. Men till Lewins och Barretts ”förvåning” benådade den dåvarande demokratiske presidenten Bill Clinton de dömda ortodoxa judarna strax innan hans efterträdare, republikanen George W. Bush svors in som president.

Amerikanska presidenter har fått en ovana att benåda grovt kriminella ortodoxa judar. Donald Trump benådade den hänsynslösa ortodoxa juden och  kosherslakteriägaren Sholom Rubashkin. Även han är medlem av den hasidiska judisk makt-sekten Chabad lubavitch.

Låg judisk profil – till en början
Nathan Lewin hyllar Ginsburgs låga profil som judinna innan hon tillträdde HD 1993. Innan dess hade hon ”bara” varit medlem Internationella förbundet för judiska advokater och jurister, och i Amerikanska judiska kongressen (AJC).

Efter sitt inträde i HD blev Ginsburg fullkomligt judisk på alla fronter, även religiöst. Lewin kallades till hennes kontor för att fästa en mezuza vid hennes dörr, något som bara särskilt utbildade rabbiner får göra.

Att Amy Coney Barrett ska ta med sig sin religion till ämbetet är alltså något som oroar judar, medier och utfrågningsledare i senaten inför godkännandet av henne som kandidat till posten i HD. Lewin oroar sig inte det minsta för att hon ska svika judarnas krav på judisk följsamhet.

[Barretts] religiösa övertygelse kanske inte är judisk, men hon har förståelse för, och sympati för, att traditionella judar är en viktig del av hennes historia.

Jag vet att hon kommer att hjälpa till att försvara religionsfriheten för alla.

Det är möjligt att Lewin verkligen menar allas religionsfrihet. Men för ortodoxa judar finns det i regel bara en frigörande religion – judendomen; och det är den som ska frälsa hela världen, vare sig icke-judar vill det eller inte.

Chabad lubavitch och andra judiska intressegrupper arbetar både i USA och globalt för att införa sina noakianska lagar som reglerar hur icke-judar ska lyda ”Guds utvalda folk”. Eftersom andra religioner än den judiska är ”falska”, erbjuder de ingen frihet.

I vilken utsträckning USA:s HD kommer att avgöra de noakianska lagarnas utbredning i USA står skrivet i stjärnorna. Men Amy Coney Barrett kan bli den yngsta domaren någonsin i HD, eventuellt med ett långt liv framför sig att fatta de rätta besluten. Hon kommer då också att behålla sin post på livstid.

Amy Coney Barret kommer i så fall med stor sannolikhet att bli judarnas duktiga lilla shabbos shiksa.


  • Publicerad:
    2020-10-23 20:30