UTRIKES. Ett judiskt samfund har registrerats på Island. Det är det första i Islands historia.

För första gången i Islands historia finns det ett organiserat judiskt samfund på ön. För drygt ett år sedan skickades en ansökan in och nu har det judiska samfundet registrerats av de isländska myndigheterna, skriver Islandsbloggen.

Runt fyrtio personer har anslutit sig till samfundet där nästa steg är att få en tomt av kommunen att bygga en synagoga på i landets huvudstad Reykjavik.

År 2018 flyttade amerikanen och rabbinen Avi Feldman med familj till Island, med målet att grunda Islands första judiska samfund. Han ansökte formellt i februari 2020 om att få samfundet registrerat, vilket nu alltså fått klartecken från myndigheterna.

Eftersom det judiska samfundet är ett registrerat trossamfund så kan medlemmarna meddela sin tillhörighet till myndigheterna och få sin kyrkoskatt slussad till samfundet.

— Vi är stolta över registreringen. När vi kom till Island visste vi att detta var ett viktigt steg för det judiska samfundet och vi har lagt ner mycket arbete på det, säger Avi Feldman till Fréttablað­ið­ .

Feldman pekar på att judar har utövat sin religion på Island i årtionden utan att vara en del av ett registrerat religiöst samhälle. Genom åren har det funnits ett mindre antal judar på Island, men aldrig tidigare ett registrerat samfund.

Kommunerna är enligt lagen skyldiga att kostnadsfritt ordna tomter åt kyrkor, vilket även kan ge andra religiösa samfund samma rätt för att undvika diskriminering. Feldman menar dock att synagogan i sig inte är nödvändig utan att andra lokaler tills vidare kan fungera som synagoga.

— Vi strävar efter att bygga en synagoga i framtiden och registreringen kommer att påskynda utvecklingen, säger Feldman.

— Ett speciellt hus är inte nödvändigt, utan en synagoga kan definieras som en plats där judiska händelser äger rum.


  • Publicerad:
    2021-04-15 09:30