SOCIALA MEDIER Karolinska universitetssjukhuset publicerade namn på avliden människa på Facebook som svar till anhörig. Får nu kritik av Integritetsskyddsmyndigheten.

I juni avled en kvinna när hon blev påkörd av en lastbil i Stockholm. I fyra dygn försökte kvinnans anhöriga få svar på vad som hade hänt, men utan att få reda på något.

Då skrev en anhörig ett inlägg på Facebook där Karolinska universitetssjukhuset kritiserades för den bristande kommunikationen. Inlägget fick sedan stor spridning på Facebook och Karolinska kände sig tvungna att svara på kritiken.

I sitt svar, som publicerades offentligt på sjukhusets Facebooksida, nämnde man den avlidna kvinnans namn. Något som fick stor kritik och först när en anhörig kontaktat Karolinska tog man ner inlägget.

Detta medförde att sjukhusets styrelse anmälde sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten som nu ger sjukhuset en reprimand. Man anser att sjukhuset brustit i sin hantering av personuppgifter.

Dock döms inget vite ut, då man anser att sjukhuset hanterat ärendet skyndsamt och inte är allvarligt.