INRIKES. I en hemlig rapport pekas nu fyra riksdagspolitiker, däribland den syrianske riksdagsledamoten Robert Halef (KD), ut för att ha nära band med en ökänd kriminell klan.

Robert Halef (KD) pekas i en hemligt rapport ut för att ha nära anknytning till ökänt kriminellt ”familjenätverk”. Skärmbild: Facebook.

Enligt Mats Löfving som är chef för Nationella operativa avdelningen (NOA) och ställföreträdande rikspolischef finns ett 40-tal kriminella utländska klaner i Sverige. Flera av dem ska ha invandrat till vårt land enbart för att begå brott och att infiltrera näringsliv och politik.

De kriminella klanerna ses i en kartläggning av Polisens underrättelseverksamhet inom NOA som det enskilt största hotet mot svensk ”demokrati”.

I en hemligstämplad rapport slås det fast att det handlar om minst ett 40-tal klaner som förutom grov brottslighet också ägnar sig åt att försöka infiltrera och påverka svensk politik, skriver Aftonbladet. I rapporten, som varit klar ända sedan januari, uppges merparten av de kriminella klanerna ha varit aktiva i Sverige under lång tid – inte sällan runt 30-35 år.

Vänsteretablissemanget har velat tona ner begreppet ”klaner” som tydliggör att det inte handlar om etniska svenskar och istället använda den mer diffusa termen ”släktbaserade nätverk”. Polisen menar dock att ordvalet är korrekt och att det handlar om klaner där hela familjer är involverade i kriminell verksamhet.

Södertäljenätverket är ett exempel på en sådan klan. Det består av omkring 130 personer där många är släkt och tillhör folkgruppen syrianer. Detta släktnätverk ägnar sig åt hot, våld, utpressning, ekonomisk brottslighet samt vapen- och narkotikahandel.

Bland de familjer som granskats av polisen är Södertäljenätverket det släktnätverk som har oöverträffat stort inflytande på föreningsverksamhet och det politiska livet på både kommunal och nationell nivå. Politiker på lokal nivå, som ingår eller med nära band till nätverket, tar enligt polisen beslut som är till fördel för nätverket.

I den hemligstämplade rapport som föregick Löfvings uttalande står att läsa: ”Genom sin närvaro på samtliga nivåer har Södertäljenätverket kunnat befästa sin ställning och sitt inflytande”.

Inte mindre än fyra riksdagspolitiker kan kopplas till Södertäljenätverket. Två har suttit i riksdagen för Moderaterna och en för Socialdemokraterna. Ingen av dessa har längre kvar sina uppdrag.

Det har däremot Robert Halef (KD) som sedan 2010 sitter i riksdagen för Kristdemokraterna – och som är suppleant i flera av riksdagens utskott, bland annat justitieutskottet och utrikesutskottet. Innan det uppdraget var han kristdemokratisk politiker på lokalnivå i Södertälje – där en stor andel av befolkningen utgörs av syrianer.

Halef är själv inte tidigare straffad men framställs som en person med nära anknytning till nätverket. Han uppger att han känner sig kränkt över beskrivningen av honom och förnekar att han har någon anknytning till näverket:

— Jag känner mig kränkt och min familj känner sig kränkt. De här påståendena saknar underlag, säger han till Aftonbladet.


  • Publicerad:
    2020-09-17 20:00