KEBABMÖRDARNA En av kebabmördarna skrev ett brev där han redogjorde för skälen bakom gisslantagningen på Hällbyanstalten. Som muslim hatar han förtryck och välkomnar döden skriver den intagne, och avslutar med ”Allahu akbar”.

I somras uppstod en gisslansituation på Hällbyanstalten, där Isak Dewit och Haned Mahamed Abdullahi, som satt inne för mord, tillfångatog två fångvaktare.

De har fått smeknamnet ”kebabmördarna” efter att ha ställt krav om att få en helikopter för att fly och pengar för egen del samt kebabpizza till de andra intagna.

Nu har åtal väckts mot de bägge männen, som misstänks för människorov, grovt hot mot tjänsteman, grov utpressning och våld mot tjänsteman.

I förundersökningen framkommer bland annat att Isak Dewit på sitt rum lämnat ett handskrivet brev, som finns att läsa nedan, på sitt rum. I brevet redogör han för sitt missnöje med situationen på anstalten och hänvisar exempelvis till restriktioner och att produkter plockats bort från kioskens sortiment.

Situationen är ingenting han som muslim kan acceptera. ”Vi muslimer älskar rättvisa och döden, medans ni kufr älskar förtryck och livet”, skriver han i brevet och avslutar med ”Allahu akbar”.

Man kommer inte att backa, skriver man i brevet: ”Vi kommer inte att prata mer utan kommer låta svärdet föra vår talan, om ni vägrar. Testa oss om ni vill, walla.”

Brevet med översatta fraser.

I förundersökningen framkommer även att kriminalvården fick punga ut med 1 700 kronor för 20 kebabpizzor á 85 kronor, varav ungefär 180 kronor utgör moms.