DALARNA. Föredragshållaren Jimmy Thunlind illustrerade hur H.C. Andersens saga är verklighet i Sverige 2019 under Näste 5:s första månadsmöte enligt den nya medlemsstrukturen.

När Näste 5 lördagen den 2 mars hade sitt första månadsmöte enligt den nya medlemsstrukturen bjöds Jimmy Thunlind från Näste 8 in för att föreläsa.

Vad var egentligen H.C. Andersens saga och vad ville den säga? Vi är utsatta för en illvillig manipulation och människan tyr sig till flocken. De officiella sanningarna är bedrägeri och lögn av det mest ruttna slaget.

Alla komponenter och mekanismer finns i dagens politiskt korrekta samhälle, kunde Jimmy Thunlind tydligt visa. Titeln på föredraget – ”Kejsarens nya kläder” – blev inte bara en briljant disponerad illustration av H.C. Andersens klassiska metaforer i modern tappning.

LÄS MER: Kejsarens nya kläder och sionismen

Föredraget blev en dubbel skallkrossare på etablissemanget eftersom även uttrycket ”verkligheten överträffar dikten” passar in på den absurda situation som vår värld har degenererats till att bli.

Människans svagheter och inre väsen exponeras bättre med kraften från sagans poetiska sensmoral och konstnärliga uttryck. Vansinnet kan begripas på ett djupare plan särskilt i åtanke på H.C. Andersen som vänder sig i graven. Hans saga har nämligen blivit handboken för nutidens makthavare.

Förljugenheten är honnörsord bland de finare människorna ur den privilegierade samhällsklassen. En populär omskrivning av förljugenheten är även känt genom begreppet ”demokratisk värdegrund”.

När man hör primitiva existenser av vår befolkning tala om hur massinvandring berikar blir det svårt att hålla sig från svordomar och andra osmickrande recensioner av människor som sålt sin själ för de trettio silvermynten. Vill man inte vara barnet som ropar att kejsaren är naken?

Fem kontrollfrågor kan man ställa sig för att klä av den rådande maktordningen. Massinvandringen är en av dessa. Vilka åsikter tillåts? Får man säga sanningen utan att bli bestraffad?

Officiella sanningar kallas även för axiom. Med axiomet som vapen ogiltigförklaras all evidens som pekar på motsatsen.

Begreppet ”Förintelsen” är en föreställning som innehåller alla ingredienser för att nomineras till axiomens fantasivärld, varpå våra egentliga härskare bygger sin makt och utövar kontroll av sina undersåtar.

Samhällskulturen förväntas inordna sig efter härskarnas riktlinjer. Genom social kontroll av varandra är det moderna pk-samhället en skapelse som gör byråkraterna från forna DDR och andra kollapsade gråa statsutopier avundsjuka.

Härskarteknikernas psykologiska verktyg visades upp. Frimurarnas kabbalistiska dödskallekult hånades av en entusiastisk nationalsocialistisk publik.

Vem är kejsaren? Vilka är kammarherrarna som bär den osynliga manteln? Vilka är bedragarna som väver förutan tyg?

Dra dina egna slutsatser och anmäl ditt intresse till Thunlinds nästa föredrag.


  • Publicerad:
    2019-03-03 11:00