UTRIKES. Den 4 juni infaller årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg. Den som tänker fel om historien hotas av hårda straff.

Den 4 juni varje år infaller årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg, något boende i Hongkong länge har uppmärksammat, bland annat genom att samlas med tända ljus och svarta sorgekläder.

Men nu, efter att den kinesiska staten ökat sin kontroll över den tidigare brittiska besittningen, hotas de sörjande av den kinesiska motsvarigheten till den lag justitieminister Morgan Johansson vill införa mot de som ”tycker fel” om historieskrivningen i Sverige. Det är nämligen olagligt att uttrycka felaktiga tankar om den massaker som enligt den kinesiska staten aldrig har inträffat.

Huruvida minnesceremonierna kommer kunna stoppas återstår att se. Minnesstunden förra året fick inget tillstånd men kunde ändå hållas även om många aktivister greps efter ceremonin.


  • Publicerad:
    2021-06-05 00:35