Dagens datum 2 mars: Detta datum 1919 grundade ”Rysslands bolsjevikiska judendom” den Kommunistiska internationalen. Målet var en kommunistisk världsrevolution.

judisk_kommunism

Bolsjevikrevolutionen ägde rum i Ryssland 1917, men att nöja sig med enbart Ryssland var egentligen aldrig något som var aktuellt. Istället skulle landet användas som en språngbräda för resten av världen. Redan i maj 1918 sade Lenin att ”världsrevolutionens intressen väger tyngre än nationella intressen och statens intressen”.

Därför skapade man en sammanslutning av kommunistiska partier världen över med en centralmakt i Moskva. 1919 blev juden Grigory Zinoviev (född Apfelbaum) utsedd till ordförande för denna kommunistiska international, Komintern. Herman Fehst skriver i sin bok Bolsjevism och judendom, från 1934, följande om Kominterns sammansättning:

Den kommunistiska internationalen (Komintern) var alltifrån sin tillkomst en judarnas högborg. Inom denna förband sig Rysslands bolsjevikiska judendom med den revolutionära judendomen. Under Lenins tid låg ledningen av Komintern i händerna på Lenin, Trotzkij och Sinovjev. Sinovjev var ända till 1926 dess ordförande. Sekreterare voro: den sekteristiska juden Kubetzkij, senare judarna Pjatnitzkij och Manujlskij (de båda sistnämnda tills dato). Ett avgörande inflytande på Komintern har alltid utövats av judarna Radek och Felix Kohn.

Grigory Zinoviev.

Grigory Zinoviev.

Kominterns uppgift var att genom subversiv verksamhet neutralisera antikommunistiska initiativ utomlands samt att där också främja och leda revolutionära rörelser. Många av personerna inom Komintern var skrupellösa massmördare och dess ordförande, Zionoviev, var inget undantag. I september 1918 hade Zionoviev uttalat: ”Vi måste få med oss 90 av 100 miljoner av Sovjetrysslands befolkning. När det kommer till de övriga, har vi inget att säga dem. De måste förintas”. För att ”få med” sig denna skara människor tillämpades den röda terrorn mot det ryska folket.

När Komintern grundades den 2 mars 1919 var Europa i kaos. Särskilt Tyskland, som var nyckeln till ett bolsjevikiskt Europa, var såväl demoraliserat som demilitariserat efter nederlaget i första världskriget. Jordmånen var alltså god för att gå vidare med planerna på en världsrevolution.

Karl Radek.

Karl Radek.

I december 1918, tre månader innan Komintern officiellt grundades, sändes Karl Radek (Sobelsohn) till Tyskland och tog del i Spartakistupproret som leddes av Rosa Luxemburg och Karl Liebknicht. Tillsammans med dessa två judar var Radek i januari 1919 med och grundade det tyska kommunistpartiet, KPD, som senare skulle utkämpa blodiga gatustrider med NSDAP. Efter att frikårer hade kallats in mot spartakisterna blev upproret nedkämpat och Luxemburg och Liebknicht dödades. Karl Radek sattes i fängelse, men återvände till Moskva 1920 där han fick nya uppgifter. Komintern behöll kontrollen över de tyska kommunisterna.

En annan representant för Komintern var Bela Kun (Aron Cohn) som i mars 1919 blev bolsjevikernas ledare i Ungern. Efter att Bela Kun tvingades fly Ungern kom även han att för Kominterns räkning bistå det tyska KPD.

Bela Kun utövade skräckvälde i Ungern.

Bela Kun utövade skräckvälde i Ungern.

Under sommaren 1919 uttalade Zinoviev entusiastiskt:

Rörelsen gör framsteg med sådan svindlande hastighet att man med tillförsikt kan säga att om ett år ska vi redan ha glömt att Europa var tvungen att slåss mot kommunism, för om ett år kommer hela Europa vara kommunistiskt. Kampen för kommunism kommer att växla över till Amerika, och kanske också till Asien och andra delar av världen.

Zinovievs ord var inga fraser. Man sände agenter inte bara till Tyskland och Ungern utan även till England, Frankrike och många andra länder. Kominternagenter deltog också vid bildandet av Mao Zedongs kommunistparti. En av dem som hjälpte de kinesiska kommunisterna till makten var Kominternagenten och vapensmugglaren Mikhail Borodin (Grusenberg). Ett trettiotal organisationer hade deltagit under Kominterns första kongress och från Sverige deltog Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (från 1921 Sveriges Kommunistiska Parti, nuvarande Vänsterpartiet). Denna organisation propagerade i Sverige för kriget mot Finland.

Planerna på världsrevolution var dock inte alltid enkla att realisera. Framförallt då man inte insåg att de metoder som användes under bolsjevikrevolutionen i Ryssland inte var lika fullt gångbara i Västeuropa. Komintern skulle existera till 1943, men nådastöten för Kominterns drömmar om världsrevolution kom när en ny aktör dök upp på arenan i Tyskland. Denna rörelse lyckades till sist krossa kommunisterna, och därmed rädda Europa från bolsjevisering inifrån, och gick under namnet NSDAP.


  • Publicerad:
    2018-03-02 00:00