INRIKES. Åklagaren Bengt Wahlström är kritisk mot att Kalmar kommun vägrade lämna ut listor över boende på HVB-hem.

Under natten mot den 10 september gruppvåldtogs en 40-årig kvinna av tre gärningsmän. Misstankar fattades om att de tre männen var inneboende på ett HVB-hem i närheten av brottsplatsen.

Därför begärde åklagare Bengt Wahlström att Kalmar kommun skulle lämna ut listor över boende på HVB-hem i närheten. Kommunen vägrade dock med hänvisning till att det vore integritetskränkande då även oskyldiga människors namn skulle lämnas ut. Kalmar kommun fick senare rätt av Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Wahlström kringgick dock kommunen och begärde istället ut namnen av Migrationsverket som släppte uppgifterna, varpå två av gärningsmännen kunde identifieras. Åklagaren är dock kritisk mot att kommunen inte lämnade över namnlistor:

— Det handlar om ett mycket allvarligt brott. Att då en myndighet ska kunna sättar käppar i hjulet för en annan myndighets utredning är inte acceptabelt.

— Om lagstiftningen tolkas på det här sättet måste den helt enkelt ändras. Detta är inte rimligt.

Källa:
Kommunen vägrade hjälpa polisen i utredning om gruppvåldtäkt


  • Publicerad:
    2018-03-18 22:40