UTRIKES. Nyligen röstades ett nytt lagförslag igenom av den italienska senaten. Enligt förslaget ska kriminella invandrare kunna fråntas uppehållstillstånd och i vissa fall medborgarskap.

Enligt ett nytt lagförslag från Italiens invandringskritiska regering ska landets invandringspolitik skärpas. En av förändringarna är att de tillfälliga tvåårigaa uppehållstillstånd, som tidigare beviljats av ”humanitära skäl”, kommer ersättas av uppehållstillstånd som kommer gälla i 6 eller 12 månader.

Förslaget innebär också att den asylsökare som bedöms vara farlig för samhället eller som blivit dömd i en första instans få sin asylprocess avbruten.

Även om uppehållstillstånd redan beviljats kan det dras in om asylanten blir dömd för exempelvis sexual- eller våldsbrott. I de fall en invandrare döms för terrorbrott kommer denne kunna bli fråntagen sitt italienska medborgarskap.

Lagförslaget röstades i veckan igenom av senaten och förväntas inom kort röstas igenom av underhuset.

Källa:
Italien skärper migrationspolitiken – dömda ska kunna fråntas medborgarskap


  • Publicerad:
    2018-11-09 21:45