Känslostyrda argumenterar och rättfärdigar de övergreppen mot sitt egna folk. Jag vill likna dem vid kvinnor som stannar kvar i manipulativa och våldsamma förhållanden. Även där är behovet att anpassa sig och ”förstå” så stort att det till sist blir självdestruktivt.

Inte heller i den här frågan kan vi förneka de faktiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är nog så att de allra flesta kvinnor har lättare att ta åt sig av argumentation baserad på känsla. Våra modersinstinkter går hand i hand med en stark känsla av förståelse och omvårdnad. Med det i bakhuvudet är det inte svårt att förstå varför just kvinnor tycks vurma för främlingarna som ideligen framställs som utsatta offer.

Problemet är att det gått så långt att kvinnorna på många vis blivit en del av den förstörelseprocess som riktas mot vårt land/folk. Samhället gör allt för att nå ut till kvinnorna med det här budskapet. De hjärntvättas med politiskt korrekta floskler och förs sedan fram till fronten som motståndare till sitt egna folk. Många svenska män känner med all rätt en frustration över det här förödande beteendet. Sanningen är den att män många gånger är mer klarsynta än kvinnor. I alla fall då det kommer till frågor som rör försvar och motstånd. Jag påtalade det i min artikel om det bortglömda hatet, hur våra manliga folkkamrater undermineras och tvingas till reträtt. De män som försöker kämpa mot samhällsutvecklingen möts av missförstånd samtidigt som många av deras kvinnliga folkkamrater vänder dem ryggen. Motståndets män får på flera vis axla en fadersroll. Med den liknelsen menar jag att kvinnorna trotsar männen likt tonåringar trotsar sina fäder. Och precis som en far fortsätter att försvara sin dotter trots hennes oförstånd kommer Motståndsmännen att försvara sina mödrar, systrar, kvinnor och flickvänner.

kvinnor2

Många av dagens kvinnor förblir känslomässigt omogna. De växer aldrig ifrån den sorts känsloargumentation som borde höra tonåren till. Jag minns själv hur jag bokstavligt älskade hela världen när jag var i tonåren. Att förstå de utstötta, bråkiga och våldsamma är många gånger tonårsflickornas signum. På samma sätt beter sig vuxna kvinnor mot invandrarna. Man avsäger sig allt sunt förnuft, all självbevarelsedrift och kritsikt tänkande. Allt handlar istället om att ”se individen”, något som är ett tankegods från liberalismen där individualism hyllas som det enda sanna.

Den stora frågan är väl hur man ska gå tillväga för att få fler kvinnor att inse vart det håller på att barka hän. Jag har under snart tio år arbetat aktivt för att bana väg för ett nationellt tänkande hos kvinnor. En sak som jag själv kände då jag blev aktiv i Motståndsrörelsen var att jag var tvungen att hitta andra motivationsknep än männen. Jag kunde inte förmå mig att kämpa med hjälp av känslor som ilska eller hat. Min huvudsakliga utgångspunkt blev istället kärleken och pliktkänslan inför mina barn och vårt folks framtid. Simon Lindberg har skrivit en bra artikel i ämnet under namnet Hat genom kärlek.

Kvinnor måste inse att de inte kan frälsa världen. De kan inte älska alla. Och sist men inte minst, de kan inte fortsätta att likt den misshandlade kvinnan bortförklara alla de övergrepp som vårt folk får utstå. Det är dags för kvinnorna att sluta rättfärdiga den nu pågående destruktiva samhällsutvecklingen. Fler kvinnor måste vakna upp och ta tjuren vid hornen och kämpa. Vart har den starka, kloka och modiga fornnordiska kvinnan tagit vägen? Vi behöver tillsammans med männen utgöra det motstånd som kan befria Norden från detta förtryck! Det är hög tid att fler kvinnor inser värdet i att strida för sitt eget folk och försvara kommande generationer. För den som påstår sig älska alla, älskar i själva verket ingen.

Så syster, vem älskar du?


  • Publicerad:
    2013-02-17 18:27