I flera europeiska länder är ifrågasättandet av den officiella versionen av förintelsen en brottslig handling. Vad som är sant respektive falskt har i dessa länder fastställts av de styrande politikerna genom lagstiftning, istället för genom fri och oberoende forskning.

Germar Rudolf, Siegfried Verbeke, David Irving och Ernst Zündel är bara några exempel på de dissidenter som dömts till fleråriga fängelsestraff för brott mot de moderna hädelselagarna.

Vissa makthavare nöjer sig inte med att brist på tro är olagligt i endast en del europeiska länder, så sent som år 2007 försökte tyska politiker få igenom ett förbud mot förintelseförnekelse i samtliga EU-länder. Meningen var att ett brott mot EU-förbudet skulle bestraffas med upp till tre års fängelse.

Trots att de europeiska, demokratiska, politikerna så ofta säger sig värna de mänskliga rättigheterna har det nu visat sig att de lagar mot förintelseförnekelse som instiftats i många europeiska länder i själva verket kan strida mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).

Thelin3

Krister Thelin

För ett par veckor sedan publicerades en artikel på Freedom rights projects hemsida, skriven av den svenske domaren Krister Thelin, i vilken han sammanfattar människorättskommitténs allmänna kommentar nummer 34, som antogs i juli 2011.

I sin sammanfattning kunde Thelin konstatera följande: ”Moral kan aldrig åberopas som motivering för begränsning av yttrandefriheten, och hädelselagar är oförenliga med den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter […] inte heller är minneslagar ett legitimt sätt att begränsa yttrandefriheten, d.v.s. lagar som straffar opinionsbildning om historiska fakta. Tillexempel lagar om Förintelsen […] Sådana lagar är aldrig kompatibla med ICCPR (punkt 49)”.

Krister Thelin har, utöver att vara domare i Sverige, tidigare varit medlem av FN: s människorättskommitté, samt varit domare i den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag.


  • Publicerad:
    2013-02-25 22:09