”FÖRINTELSEN”. Påtryckningsgruppen Judiska världskongressen vill nu väcka diskussion i Kroatien om landets ”brott” som ska ha skett under ”förintelsen”.

Den judiske juridikprofessorn och aktivisten Menachem Z. Rosenhaft säger i en intervju med Balkan Investigative Reporting Network att Judiska världskongressen vill väcka diskussion i Kroatien om brott som de påstår ska ha begåtts i koncentrationslägret Jasenovac under andra världskriget.

Rosenhaft säger att han gladde sig åt att kroatiska företrädare talade om den så kallade förintelsen under ett besök i Israel nyligen men att han samtidigt är bekymrad för att den kroatiska befolkningen inte alltid får höra samma budskap.

— Det historiska minnet, den historiska riktigheten kan inte förändras beroende på vilka åhörarna är, säger Rosenhaft i intervjun.

De två senaste åren har judarna i Kroatien vägrat att delta i officiella åminnelser vid minnesplatsen för Janesovac, detta i protest mot vad de anser vara ”ett återupplivande av fascistiska värderingar i kroatisk politik”.

Rosenhaft anser vidare att den exakta dödssiffran vid Jasenovac måste fastställas med hjälp av ”oberoende” experter från till exempel US Holocaust Memorial Museum eller från Yad Vashem.

Han tillade att revisionismens framfart i Kroatien är en del av en större trend i Central- och Östeuropa, samt att dessa befolkningar nu måste ”omprogrammeras” på samma sätt som skedde med tyskarna efter andra världskriget.

Källa:
World Jewish Congress Urges Croatia to Debate Holocaust


  • Publicerad:
    2017-10-31 12:00