MEDIA. Ledarsidornas chefredaktör har gått till aggressiv motattack mot Expo och förutspår att den vänsterextrema underrättelsetjänsten kommer stängas ner när SD får ökad politisk makt och stryper stiftelsens bidrag.

Daniel Poohl har fått svar på tal efter sin attack mot Ledarsidorna.

Autonom våldshetsande vänster. Än så länge i statligt finansierad finkostym. FOI hade rätt när de inte gav vika för trycket från Expo.

Så avslutar Johan Westerholm på Ledarsidorna sin motattack mot Expo efter att Daniel Poohl kritisera Westerholm och hans kollegor för att stödja tankarna om Finspångsrättegångarna. Westerholm menar att Expo slåss för sin överlevnad då valet hotar stiftelsens finansiering:

Denna organisation slåss idag för sitt liv. Ju närmare valdagen, desto mer sannolikt blir att Expo kommer dö svältdöden med rådande opinionsutveckling. Expo, och andra organisationer, har levt gott på skattemedel under lång tid och kunnat odla myten om sin egen okränkbarhet. De dagarna ser ut att vara över nu om det blir ett regeringsskifte till en regering som står under Sverigedemokraternas inflytande.

Enligt Westerholm, som själv är en invandringskritisk socialdemokrat, är det vänsterpolitiker som har sett till att Expo får ta del av skattemedel på ett sätt som inte längre blir möjligt när Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna blir politiskt marginaliserade i framtiden:

Expo är även en del av forskningen vid Segerstedtinstiutet vid Göteborgs universitet som i allt väsentligt står under Ulf Bjerelds och Marie Demkers inflytande. Ulf Bjereld är utöver ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet även ansvarig för fördelnignen av statliga forskningsanslag inom samhällsvetenskap och humaniora. Forskningsanslag som under Bjerelds tid i allra högsta grad styrts mot Expo´s intresseområden.

Ulf Bjereld är en av de personer som riskerar att förlora sitt uppdrag på Vetenskapsrådet i ett regeringsskifte. Utan bra kontakter på forskningsrådet kommer även den indirekta formen av finansiering sina.

Expo och dess motsvarande organisationer i civilsamhället som Folkbildningsrådet, Concord, Forum Syd, IOGT NTO, Svenska Kyrkan och många andra som är beroende av statsbidrag för sin överlevnad ser sannolikt, inte utan rätt, nu hur dess historia går mot sitt slut. En regering som står under inflytande av Sverigedemokraterna kommer sannolikt inte nöja sig med att minska statsbidragen till delar av civilsamhället. Det är ett rimligt antagande att Expo är en av de organisationer som helt enkelt kommer dö svältdöden. Att nästa mandatperiod kommer innebära att en regering finner mekanismer som innebär att Poohl och hans kollegor helt stängs ute från skattemedel är inte ett orimligt scenario.

Källa:
Expo – Autonom våldshetsande vänster. Om än i statligt finansierad finkostym


  • Publicerad:
    2018-06-25 12:30