DROGER. Mest amfetamin i avloppet har uppmätts i Ljusnarsberg. Kommunen vill dock tona ned mätresultaten.

Amfetamin. Foto: DM Trott (CC BY-SA 4.0)

Ingenstans i hela Sverige finns det så höga halter av amfetamin i avloppsvattnet som i Ljusnarsberg, enligt de senaste avloppsvattensmätningarna.

Trots dessa oroväckande analyser anser kommunen att man inte ska dra för stora växlar på resultaten, rapporterar SVT.

– Vill inte säga att vi har stora problem med droger i Ljusnarsberg, säger kommunchefen Berit Westergren.

I Örebro län är det tre kommuner som har valt att analysera sitt avloppsvatten: Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Det visar sig att Ljusnarsberg är den kommun i hela landet som uppmätt högst halter av amfetamin.

Analyserna av avloppsvattnet gjordes i början av 2020, och även om Ljusnarsberg kommunchef säger att hon tycker resultatet är ”oroväckande” vill hon inte dra några större slutsatser:

— Vi måste göra fler tester för att se hur det ser ut över tid, säger Westergren. Just nu kan man inte säga så mycket mer än att de första proverna visade höga halter, säger Berit Westergren till SVT Nyheter Örebro.

Men poliskällor som SVT Nyheter Örebro har säger att det finns anledning att kritisera både polisens och socialtjänstens arbete i Ljusnarsberg. En polis berättar för SVT bland annat att socialtjänsten ibland helt missar att fånga upp ungdomar som är på glid, och eftersom polisen sällan är närvarande i kommunen blir det svårt att lagföra dem som missbrukar.

Men Berit Westergren tonar ner de problem som dessa fakta antyder.

– Visst är det inte så många poliser här i Ljusnarsberg som vi hade önskat, så det kan jag hålla med om. Men vår socialtjänst gör ett väldigt bra jobb, så i den delen håller jag inte alls med, säger Westergren utan att förklara vad svaret har med de höga halterna av amfetamin i avloppet att göra.


  • Publicerad:
    2020-09-11 18:50