Uppskattningsvis 200 Ludvikabor besökte dagens möte som anordnades av Svenska motståndsrörelsen. Pär Sjögren talade för organisationens räkning.

Mötet blev på det stora hela en lugn tillställning. Ett mindre munhugg uppstod när en aktivist från Motståndsrörelsen ifrågasatte varför en av motdemonstranterna hade maskering på sig (underförstått att motdemonstranten var där för att ställa till bråk) och föreslog att om han ska ha maskering på sig så kan de lika gärna göra upp direkt. Motdemonstranten ropade först på polis, men tog sedan av sig maskeringen. Mötet uppges ha varit lugnt och ordnat utan burop.

Motdemonstranterna utgjorde ett 15-tal personer och inte ett 30-tal som uppges i Dalarnas Tidningar. I övrigt verkar Dalarnas Tidningar uppgifter stämma, enligt vad Nationellt Motstånd erfar. Att 200 Ludvikabor hade kommit till Svenska motståndsrörelsens möte bekräftas av de uppgifter Nationellt Motstånd fått.

Pär Sjögren talade för Svenska motståndsrörelsens räkning och angrep den massinvandring som lett till mordet på Tommy Lundén och många andra. ”Svenskar! Återigen har en svensk fallit offer för den extrema främlingsimport som alldeles för länge har tillåtits pågå till Sverige”, inledde Pär Sjögren sitt tal. ”Majoriteten av svenska befolkningen vill inte hade det så här, problemet är att folket tiger i rädsla för eventuella repressalier”, fortsatte talaren. Sjögren angrep även Dalademokratens chefredaktör Göran Greider som efter mordet på Tommy Lundén beklagat sig över dödsmisshandelns reaktioner och inte om själva dödsmisshandeln eller vilka faktorer som ligger bakom.

Pär Sjögren uppger till Nationellt Motstånd att han är nöjd med mötet. ”Det var ett lyckat möte med många positivt inställda som ville följa med på föreläsningen efteråt. Det var bra att polisen skötte sig för en gångs skull och inte lade sig i”.

Intresset för mötet i Ludvika tros ha mycket att göra med omfattande lokala förberedelser och att Svenska motståndsrörelsen är starka i Dalarna med en egen grupp i Ludvika.

Mer information om mötet kommer.

Relaterade artiklar:
Lugnt möte – trots starka åsikter (Dalarnas Tidningar)
Lugnt och skrikigt möte (Dalademokraten)


  • Publicerad:
    2012-01-08 00:00