INRIKES. Vänsterjournalisten och författaren Maria-Pia Boëthius ger sig nu in i debatten om digitaliseringen och hur ett litet antal intressenter skaffat sig en enorm makt över världen. Hon klagar på det som hänt samhället och frågar sig vem som bär ansvaret.

Maria-Pia Boëthius frågar sig vem som styr i ett samhälle där majoriteten av personer i alla partier genom bland annat medlöperi och lobbyism gått med på utvecklingen utan att folket tillfrågats. Montage: Anthony Quintano from Westminster, United States (CC BY 2.0) / Mattias Blomgren (CC BY-SA 3.0) (Bilderna beskurna och roterade).

I en tyckande artikel i Expressen skriver vänsterjournalisten och feminist-författaren Maria-Pia Boëthius att nätjättarnas makt är rena samhällsomstörtningar som inte godkänts av folket. Hon menar även att det blivit en mardröm att försöka hålla sig utanför den digitaliserade världen.

Artikeln inleds med att Boëthius redogör för boken They som 1968 skrevs av den amerikanska journalisten Marya Mannes. Boken handlar om en tänkt diktator som tagit makten i USA och vars första åtgärd är att se till att alla personer över 50 spärras in i reservat så att deras minnen från ett mänskligare samhälle inte ska hota de som har makten.

Kanske menar Boëthius att hennes minnen av ett bättre samhälle hotar den nuvarande makten eller att fenomenet kan vara en bidragande orsak till att äldre i vårt samhälle konsekvent nedvärderas och isoleras?

”Facebook är världens farligaste mediemakt”

Boëthius ser Facebook som ”världens hittills största och farligaste mediala och privatägda maktkoncentration”. Följaktligen sa hon vid 70 års ålder upp sig som ledarskribent från vänstertidningen ETC efter att de velat publicera hennes texter på Facebook.

Hon skriver i artikeln att det enda hon på allvar bryr sig om efter ett liv med 50 år i medievärlden är vart världen är på väg. För att undersöka vad digitaliseringen och sociala medier gör med människor bestämde hon sig för att wallraffa och att under en tid som ”vanlig människa” betrakta medierna och nätet utifrån.

Bankerna försvårar användandet av kontanter

Det gick dock inte att hålla sig utanför den digitaliserade världen någon längre stund. Hennes bank tvingade henne mot hennes vilja att koppla upp sig. Hennes lokala bankkontor lades utan förvarning ner vilket fick henne att ta sig till Stockholms city för att hitta ett av bankens kontor. Där möttes hon av en kö likt Sovjetstatens brödköer.

Övriga bankkunder som väntade var liksom Boëthius själva äldre. De hade problem med att betala sina räkningar kontant då de inte ägde någon dator eller inte klarade av datorn. Det fanns även äldre som blivit lurade och rånade av personer som uppgett att de var från banken.

Boëthius skriver att det var en uppgivenhetens väntsal där banken medvetet med allt krångel och köerna ville förmedla att de som inte låtit sig digitaliseras skulle inse att de var mindervärdiga och försumbara. Efter sitt besök kollade Boëthius upp hur mycket den bank hon besökt tjänade alltmedan den lät sina kontantkunder köa för att utföra några bankärenden.

Det visade sig att Nordeas vinst detta kvartal var över nio miljarder kronor.

”Samhället är tvångsdigitaliserat”

Boëthius menar i artikeln att Sverige genomfört en hjärtlös tvångsdigitalisering av hela samhället och att de styrande utan att fråga folket genomfört samhällsomstörtande omdaningar. Hon skriver:

Vilka är de som proklamerar att Sverige ska bli världens mest digitaliserade land – vem företräder de? Det är ju enormt omfattande samhällsomstörtningar, som är på väg att genomföras helt utan att folket fått säga sitt. Vem har egentligen bestämt det?

Majoriteten av kolumnister och ogamla i alla partier verkar ha gått med på ”utvecklingen”, som om den vore en naturlag att underkasta sig och inte resultat av medlöperi med marknaden och lobbyism.

Hon menar även att vi kan vara på väg in ett samhälle där företagen övertagit makten från både politiker och demokratin:

En gång, efter Ivar Kreugers självmord 1932 skrev hans biograf Poul Bjerre att vi var på väg mot ”koncernstater”, där storföretag skulle överta makten från politikerna och demokratin. Är vi där nu?

Boëthius har iakttagit sårbarheten i ett digitaliserat land och ställer frågan om varför Sverige ska upprusta försvarsmakten för miljoner när alla vet att en ”stormakt när som helst kan släcka ner ett genomdigitaliserat litet land som Sverige”.

”Nätet kan användas för att genomföra verklig demokrati”

Boëthius avrundar med att skriva att hon inte är emot internet och att hon ser lösningar på hur verkligt folkstyre ska kunna införas genom att ”använda nätet för att genomföra verklig demokrati”.

Hon uppmanar de unga att genomföra detta och skriver att de för att lyckas måste ta över makten från techjättar som Google och Facebook och omvandla dessa till ”världens första globala public service-företag” där nyttjarna befriats från kommersiell övervakning och reklam och där användarna inte längre ska vara produkter som säljs och köps av storföretagen.

Hon avslutar med orden ”En annan värld är faktiskt möjlig, men det hänger på er, för vi tystade åldringar kommer att vara döda”.

Det är dock svårt att gå förbi det faktum att Boëthius förbiser att hon själv liksom många ur 1968-vänstern aktivt arbetat för denna samhällsutveckling, där en av konsekvenserna är det samhälle vi ser idag.

 


  • Publicerad:
    2021-01-20 13:00