BARNHANDEL. Medan Facebooks totala dominans över människohandeln på internet – och den av barn i synnerhet, inte tycks bekymra Google och Apple, straffade man i vintras uppstickaren Parler för ”kriminell aktivitet”.

Det är nu belagt att de allra flesta rekryteringarna av traffickingoffer i största allmänhet på internet äger rum på den judiskt-ägda plattformen Facebook.

Detta gäller i ännu högre grad för barnprostitution specifikt.

I statistik presenterad av Human Trafficking Institute (HTI) framgår det nämligen att brottsliga individer och syndikat föredrar just Facebook för den här sortens handel.

Victor Boutros, vd för HTI, förklarar bakgrunden:

— Internet har utvecklats till den främsta platsen nyttjad av människohandlare för rekrytering av offer, och man når dessa vanligtvis via nummer på helt vanliga sociala mediesajter.

Enligt statistiken rekryterades förra året  59 procent av samtliga internettraffickingoffer på plattformen Facebook – att jämföra med siffran 30 procent för perioden från år 2000 till idag.

Sedan år 2000 har omkring 30 procent av samtliga traffickingoffer rekryterats på internet – en siffra som har stigit kraftigt under de senaste åren.

Av alla offer som rekryterades på internet under 2020, så blev alltså 59 procent rekryterade på just Facebook.

När det gäller minderåriga traffickingoffer på internet som identifierats så rekryterades hela 65 procent av dessa via Facebook.

På det sociala medieföretaget menar man emellertid att man förbjuder och i praktiken omöjliggör handel med barn, samt att man har ett intimt samarbete med organisationer engagerade i arbete mot trafficking.

Man betonar även att samtliga fall som ändå uppdagas, anmäls till ansvariga myndigheter organisationer såsom National Center for Missing and Exploited Children.

Efter Facebook på barnhandelslistan: Instagram och Snapchat
Närmast efter Facebook på listan över plattformar med barnsexhandel kommer Instagram och Snapchat.

På listan över vuxensexhandel hamnar Instagram och Wechat direkt efter Facebook. Statistiken visar även att över hälften, 53 procent, av samtliga konstaterade traffickingoffer – är barn.

Det gängse rekryteringsmönstret kännetecknas enligt rapporten av ett inledande erbjudande av ett icke-existerande jobb och en därpå följande låtsad djup förälskelse i offret hos köparen.

Silkesvantar mot judiskt-ägd jätte, hårda nypor mot uppstickare

Oaktat den presenterade statistiken fortfar appen Facebook inte desto mindre att vara tillgänglig i appbutiker drivna av Apple och Google.

Hårda nypor har dock använts mot mindre uppstickare. Sålunda åberopades ”kriminella aktiviteter” när plattformen Parler i vintras eliminerades från såväl Google Play som App Store – för sin frispråkighet.


  • Publicerad:
    2021-07-01 21:05