ÖVERVAKNING Leverantörer av digitala tjänster ska enligt ett förslag som lagts fram av EU-kommissionen och stöds av Sveriges regering kunna åläggas granska alla kommunicerade meddelanden inklusive de krypterade.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har via sin pressekreterare till Sveriges Radios Ekot tillkännagivit att regeringen ställer sig bakom ett kontroversiellt EU-förslag om statlig kontroll av samtliga digitala meddelanden. Draget uppges syfta till att man ska få bukt med sexuella övergrepp mot barn. Kritiker har dock invänt, dels att den föreslagna övervakningen kan komma att användas för många olika syften, dels att regeringens intresse för att bekämpa pedofili annars varit svalt.

Bland svenska riksdagspartier stöds förslaget förutom av Moderaterna även av Socialdemokraterna, medan Sverigedemokraterna och Centerpartiet är emot det och Vänsterpartiet samt Miljöpartiet ännu inte tagit ställning till det. Det är EU-kommissionen ledd av den svenska kommissionären socialdemokraten Ylva Johansson som lagt fram förslaget, vilket möjliggör ett tvång gentemot leverantörer av digitala tjänster att inrapportera sin granskning av varje meddelande som kommunicerats användare emellan, oavsett om detta är krypterat eller ej. Nils Paarup-Petersen, Centerpartiets talesperson i digitaliseringsfrågor, kommenterar till Sveriges radios Ekot:

— Varenda europeisk medborgares varenda samtal, varenda sms, varenda bild de skickar, ska övervakas – alltid. Det är inte rimligt.

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Heléne Fritzon är av en annan uppfattning:

— Jag tycker att förslaget är balanserat och proportionerligt. Det handlar ju i grunden om hur vi ska skydda barn ifrån barnsexbrott på nätet.

Paarup-Petersen hävdar dock att även Centerpartiet vill skydda barn, men att man ändå förkastar detta förslag:

— Staten ska inte veta allt vi gör. Man har lov till privatliv, så därför måste man som på alla andra områden gå efter dem som är misstänkta, försöka skanna, ge alla plattformar möjlighet och krav att faktiskt leverera på det området. Men man kan inte bevaka allt vi gör.

Den svenska kommissionären som lett framtagandet av förslaget hyllar sig själv

Socialdemokraten och EU-kommissionären Ylva Johansson avfärdar i Europaportalen all kritik om att det aktuella förslaget skulle innebära ett slags frikort för övervakning inom EU.

— Det är ju totalt fel naturligtvis. Det finns ingen sanning i det överhuvudtaget. Jag föreslår att man begränsar möjligheterna att detektera. Det är ren svartmålning och visar på vilka krafter som jag utmanar, säger hon och förklarar vidare:

— Det som också är nytt i lagstiftningen är att om [internetbolagen] kan och får skanna så måste de också göra det, så det [blir] inte längre frivilligt.

Tillfrågad om vem som kommer att stå för kontrollen av att insamlade data inte missbrukas svarar kommissionären:

— Det är de nationella myndigheterna som har det uppdraget.

Ylva Johansson avbryter sedan intervjuaren och framhåller sin egen insats i denna fråga:

— Jag utmanar bolagen, de vill inte bli reglerade. Det ska vi ha klart för oss. Jag har ganska stora jättar emot mig som försöker svartmåla mitt förslag.

Oisín Cantwell är en av flera skribenter i mainsstreammedier som vänder sig emot att stora aktörer inom kommunikationsbranschen ska påtvingas massövervakning. Han menar samtidigt att en ”motståndsrörelse” har växt fram, och hänvisar till den europeiska dataskydds­tillsynsmannens påpekande att chat control begränsar användarnas möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter.

.