GLOBALISM. NATO får Twitter att radera konton där kritik mot ”försvarsalliansen” framförts. Pakterna mellan sociala mediejättar och globala säkerhets- och underrättelseorganisationer stärks och ökar i antal. Följden blir att det fria ordet stryps.

Den sociala mediejätten Twitter har tillkännagivit att man raderat 69 specifikt ryska konton och 373 konton knutna till Ryssland, Iran och Armenien. Orsaken till nedstängningen uppges vara att dessa konton ”underminerar tilltron till NATO-alliansen och dess stabilitet”.

NATO, Twitter och Facebook

På Twitter har man sökt rättfärdiga beslutet genom att peka på sina regler som förbjuder ”statligt kontrollerade desinformationsnätverk”. Man har dock inte lyckats klargöra kontoinnehavarnas kopplingar till vare sig Kreml eller Ayatollah Khamenei.

Det så kallade ”Oberoende undersöknings- och analysteamet” vid Stanford Internet Observatory (SIO), till vilket Twitter outsourcade sitt arbete, har däremot uppenbara kopplingar till den amerikanska staten.

Till exempel var dess medarbetare Matt Masterton till helt nyligen tjänsteman vid säkerhetstjänsten Department of Homeland Security (DHS). Vidare är hela SIO inrymt i the Freeman Spogli Institute for International Studies, som leds av USA:s förre ambassadör i Ryssland Michael McFaul.

Ben Nimmo, en datajournalist och tidigare pressofficer för NATO, presenterades nyligen som Facebooks underrättelsechef. Twitter har vid ett flertal tillfällen vidtagit åtgärder mot dem som sprider ”oönskad information”. Måltavlan tycks oftast vara fiender till USA och NATO.

Bakgrund: NATO
NATO (North Atlantic Treaty Organization) eller Atlantpakten, bildades i kölvattnet av andra världskriget som en ”försvarsallians mot Sovjetunionen”. Men när denna union upplöstes 1991, lades inte NATO ned. Tvärtom expanderade alliansen, såväl till antalet medlemsländer som till antalet antagna uppdrag.

NATO började deklarera att dess verksamhetsområde var hela världen – och cyberrymden. Vid organisationens 70-årsjubileum 2019 förklarade dess förre överbefälhavare amiral James Stavridis att man framöver kommer vara ”mycket mer engagerade i cybersäkerhet” och kommer att besitta en mycket större ”offensiv cyberkapacitet”.

Webbtidningen Mintpressnews kommenterar i sammanhanget att Twitters agerande med nedstängningar med hänvisning till kommentarer om NATO tycks bekräfta Stavridis förutsägelser.

ASPI, CIA och Atlantic Council
I juni stängde Twitter på inrådan från the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), ned nästan 200 000 konton i Kina, Ryssland och Turkiet – som samtliga anklagades för att ”sprida geopolitiska narrativ positivt inställda till Kinas kommunistparti” ASPI självt finansieras dock av både den amerikanska och den australiska regeringen, såväl som av ett stort antal vapenentreprenörer.

Omfattningen av samarbetet mellan Big tech och säkerhetstjänst sträcker sig dock längre än bara till samverkan kring beslut om vem som ska stängas ned. 2019 avslöjades att en ledande Twitter-chef faktiskt var en högt uppsatt officer i den brittiska arméns 77: e brigad, som är specialiserad på psykologisk verksamhet och krigföring online.

Detta ignorerades nästan helt av maistreammedier. Frågan har ställts i sociala medier hur denne man kan ha kvar sitt jobb på Twitter än idag.

Förutom tillsättandet av Nimmo har Facebook även annars ett nära samarbete med militärorganisationen NATO. 2018 kungjorde man ett partnerskap med Nato-gruppen Atlantic Council, där rådet skulle hjälpa till att kurera nyhetsflöden för deras 2,8 miljarder användare.

Reddit har anställt en före detta biträdande chef på Atlantic Council som policychef för sin strategiska arbetsgrupp i Mellanöstern, ett drag som knöt upp den populära sociala nyhetssidan till säkerhetsorganisationen.

Stora teknikföretag som Google, Amazon, Microsoft och IBM har undertecknat reklamkontrakt värda mångmiljardbelopp med CIA – uppgörelser som för in en hel industrisektor under en amerikansk och global underrättelsetjänsts kontroll.

Utvecklingen med fler och stärkta allianser mellan sociala mediejättar och globala säkerhets- och underrättelseorganisationer visar inga tecken på att avta – lika lite som skeendets mest uppenbara konsekvens: att det fria ordet stryps.


  • Publicerad:
    2021-02-26 08:00