Förra året ökade Sveriges folkmängd med hela 73 038 personer. Vid årsslutet låg befolkningsantalet på rekordhöga 9 555 893 miljoner invånare, skriver Statistiska centralbyrån. Den här snabba ökningen beror på en massiv invandring.

invasion1

Under de senaste åren 2010-2012 har antalet invandrade legat mycket högt. Aldrig förr har vi haft en så stor invandring, vilket diagrammet ovan visar. Den grupp av invandrare som utgjorde den största gruppen utan svenskt medborgarskap var från Syrien. 4 730 syriska medborgare invandrade under förra året vilket är tre gånger så många som 2011. Av dessa var 60 procent män.

En sak som inte presenteras av Statistiska centralbyråns  årsrapport är hur många rasfrämlingar som redan befinner sig i Sverige. Med det absurda mantrat att alla som har medborgarskap är svenskar blir statistiken med ens mycket opålitlig och direkt missvisande. Tilläggas bör att alla de som befinner sig illegalt i Sverige eller de som väntar på uppehållstillstånd inte alls räknas in i gruppen ”invandrade”. En annan sak som påverkar siffrorna är att alla de barn som föds i Sverige räknas in i statistiken som ”svenskar”. Totalt föddes 113 117 barn i Sverige 2012, något fler pojkar än flickor. Med tanke på de eviga rapporterna om hur få barn som föds av etniska svenskar så är det inte svårt att inse att många av de nyfödda inte alls är svenskar.

Massinvandringen är högst påtaglig, verklig och förödande. Vårt folk kommer systematiskt att trängas undan och blandas sönder. Statistik likt den här utgör en stor del i den utstuderat lögnaktiga och missvisande dyngan som dagligen ämnar hjärntvätta oss. Problemet är att hela samhällsapparaten är inställd på att integrera främlingarna. Så länge de är i minoritet kommer en del av dem att försöka anpassa sig och komma in i samhället. Jag har skrivit en artikel om hur mycket skada det på sikt kan göra, i ”Integration – folkmord i ultrarapid”. Där påpekar jag faran med massinvandring kombinerad med försök till anpassning.

integration

Tittar man på Statistiska centralbyråns tabell så tycks de tro att invandringsantalet kommer att sjunka i framtiden. Eller också är det så att man helt enkelt medvetet har gjort ett diagram där man vill ge sken av att statistiken kommer att plana ut. Vi förstår ju så klart att detta inte är förenligt med verkligheten. För övrigt hade jag inte blivit ett dugg förvånad om vi redan 2013 slår förra årets invandringsrekord. Problemen kommer att kvarstå och konsekvenserna att bli än mer allvarliga om inte massinvandringen av främlingar stoppas!

Källa:
In-och utvandrare 1960-2011 och prognos 2012-2060


  • Publicerad:
    2013-02-20 14:49