Natten till torsdagen den 17:e maj åkte delar av Kampgrupp 110 in till Eskilstuna för att bedriva aktivism emot homolobbyn och pride.

”Springpride 2018 arrangeras av RFSL Eskilstuna med stöd av Destination Eskilstuna. Samarbetsparters till evenemanget är Eskilstuna Kommunkoncern, Munktell Science Park, Eskilstuna Energi & miljö, Eskilstuna Kommunfastighet, Eskilstuna Logistik och Etablering, ABF Eskilstuna, Vita Huset, Sensus, Nordic Wellness och Svenska kyrkan i Eskilstuna.”

Samtliga svenskfientliga organisationer/företag spärrades av samt blev informerade med denna text:

”Den inflytelserika homolobbyn har gjort homofili till något helt normalt och i många fall eftersträvansvärt i debattklimatet inom kultur och media. Ett exempel på detta är att folkets så kallade representanter deltar i ”pride-tåg”, ett annat att homofila i lagteknisk mening numera räknas som en egen folkgrupp, något som etniska svenskar eller heterosexuella inte gör. En frisk och välfungerande familj, sett vad som är naturligt och till barnens bästa, bildas givetvis av en man och en kvinna.”

På vägen hem råkade man även se hur en prideflagga revs ner av okänd person.


  • Publicerad:
    2018-05-17 12:00