GLOBALISM. Tusentals moskéer har rivits i den kinesiska provinsen Xinjiang, tusentals uigurer har placerats i omskolningsläger, kinesiska myndigheter har iscensatt massinvandring till provinsen – där uigurerna önskar självständighet.

Det turkiska uigurfolket.

Tidigare rapporter har beskrivit hur kinesiska myndigheter internerat flera hundratusen muslimer i provinsen Xinjiang landets nordvästra delar. Nu kommer rapporter om att tusentals moskéer de senaste åren har rivits i just detta område.

Den australiska tankesmedjan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) uppger att cirka 8 500 moskéer har eliminerats i området. Som bevismaterial åberopar man bland annat satellitbilder. Utöver de helt borttagna moskéerna har ungefär lika många delvis demolerats – ofta har en minaret eller en kupol rivits.

I rapporten framgår att huvuddelen av rivningsverksamheten har pågått under perioden 2018 – 2020.

Rivningarna har utförts parallellt med ett ”omskolningsprojekt” där regionens muslimska befolkning placerats i läger för att där ”undervisas” med syftet att få dem att överge en religion som myndigheterna finner stå i konflikt med samhällsnyttan.

Det officiella motivet för lägren och verksamheten som pågått där har hela tiden varit ”stävjandet av extremism”.

En talesperson för Kinas utrikesdepartement gick i förra veckan ut med att det per capita idag skulle finnas ”fler moskéer i Xinjiang än i många muslimska länder” – och angav härvid siffran 24 000.

Denna siffra stämmer enligt ASPI bättre med situationen för tre år sedan innan rivningsverksamheten inleddes. Den korrekta aktuella siffran för antalet moskéer i ursprungligt skick i områden måste enligt dem avgjort ligga under 15 500.

Varken i ASPI:s rapport eller i Aftonbladets artikel redogörs klart för den underliggande etniska konflikt, i vilkens ljus kinesiska myndigheters agerande mot muslimer i Xinjiang måste ses.

Nordfront har tidigare skrivit om hur den sedan århundranden muslimska folkgruppen uigurer, vilken tidigare totalt dominerat Kinas till ytan störst provins Xinjiang, och åtnjutit hög grad av självstyre – har setts som ett potentiellt hot mot och av den sittande regimen.

Med sina 95 procent av provinsens befolkning samt med uttalade ambitioner att bilda ett självständigt Östturkestan har uigurerna också utgjort ett reellt hot mot den kinesiska statens imperieambitioner.

Bland annat genom systematiskt iscensatt massinvandring har man lyckats försvaga folkgruppens ställning i den provins som den tidigare helt dominerat.

Försöken att försvåra för uigurerna att utöva sin religion är ytterligare en åtgärd med samma syfte.


  • Publicerad:
    2020-09-26 21:40