INRIKES. De senaste månaderna har försöksprojektet REVA (Rättssäkert- och effektivt verkställighetsarbete) blivit både smutskastat i svenskfientliga medier och attackerat av multikulti-förespråkare. Nu uttalar sig Migrationsverket om projektet.

REVA är ett samarbetsprojekt mellan Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården. Enligt Caroline Henjered, verksamhetschef på Migrationsverket, är syftet med REVA att ”förbättra och effektivisera arbetet med att verkställa beslut som vunnit laga kraft”.

Caroline Henjered. Foto: Tomislav Stjepic / Migrationsverket.

Caroline Henjered. Foto: Tomislav Stjepic / Migrationsverket.

REVA har enligt Henjered haft positiva effekter. ”Vi har blivit bättre på att göra rätt insatser”, sade hon tidigare i veckan i en intervju med Sydsvenskan. ”Vi har inte kortat handläggningstiderna, men vi har fått en ökad andel sökande som självmant återvänder”, fortsätter hon.

Projekt REVA lanserades år 2009, men till en början enbart i Skåne. I Stockholms län lanserade man Reva först under förra året. Under tiden projekt REVA pågått har gränspolisen i Skåne utvisat 23 procent fler illegala invandrare än tidigare. I Stockholms län är motsvarande ökning 19 procent.

I juni ska REVA utvärderas. I samband med utvärderingen planerar Migrationsverket att ta till vara på de bästa delarna av projektet. ”De erfarenheter som tas till vara läggs över i den ordinarie verksamheten”, menar Caroline Henjered.

Källa:
Migrationsverket: Reva har varit bra


  • Publicerad:
    2013-05-05 22:45