MASSINVANDRINGEN Regeringen motiverar återupptagandet av inre gränskontroller med de nya kriminella nätverk och den överbelastning på EU-länders mottagningssystem, som kriget i Ukraina orsakat.

Med start den 12 november börjar inre gränskontroll åter utövas i Sverige. Detta enligt ett regeringsbeslut fattat den 11 november. Regeringen hänvisar i ett pressmeddelande på sin hemsida till ”ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige”. Kriget i Ukraina har, förklarar man, förutom mänskligt lidande i krigsområdena även orsakat en rubbad säkerhetsbalans i hela Europa.

Rysslands mobilisering orsakade en massflykt av ryska medborgare till EU, vilket enligt regeringen innebar en ny fas av säkerhetsutvecklingen i vår världsdel, främst genom framväxten av nya kriminella nätverk, som bland annat ägnar sig åt vapensmuggling och människohandel. Vidare har, betonar man, migrant-rutten till EU och Schengen via EU-länderna invid västra Balkan kommit att nyttjas som aldrig förr. Det resulterande trycket på flera länders mottagningssystem skapar ett kraftigt ökat migrationsflöde inom EU – en utveckling som enligt regeringen måste stävjas. För detta ändamål står, menar man, endast åtgärden ”inre gränskontroll” till buds.

Polismyndigheten avgör utformandet

Tillvägagångssätt, plats och urvalsprincip för kontrollerna är, förklaras det, upp till polismyndigheten att avgöra. Man har här att beakta hur ”den allmänna ordningen och inre säkerheten” bäst värnas. I pressmeddelandet framhävs att Sverige inte är ensamt om att återuppta inre gränskontroll – bland andra Schengen-länderna Tyskland, Österrike, Norge och Danmark har redan tagit steget.