INRIKES. Under torsdagen beslutade regeringen om om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader. Orsaken till beslutet beror på att regeringen gjort bedömningen att det fortfarande finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Under torsdagen kom beslutet om att regeringen valt att förlänga gränskontroller vid inre gräns i ytterligare tre månader. Detta då de gjort bedömningen att det ännu finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Även Säkerhetspolisen (SÄPO) har gjort bedömningen att terrorhotnivån är fortsatt förhöjd.

I en Schengenrapport, som hölls hemlig inför valet, larmade man för att Sverige har en av Europas sämsta gränskontroller. I den sekretessbelagda rapporten, som gick under namnet ”Evaluation of Sweden in the field of management of the external borders” återfinns resultatet av det som blev efter att Schengen-inspektörer Sverige intervjuade gränspoliser runtom i landet.

Enligt inspektörerna är svenska kontroller dåligt bemannade, arbetsmetoderna kritiseras och de som ska utföra arbetet saknar rätt utbildning. Personalen har heller inte tillräcklig utbildning för att kunna upptäcka falska pass.

Rapporten hölls hemlig under valrörelsen och enligt uppgifter ska flera poliser fått höra på möten om att ”resultatet från Schengeninspektörernas besök är politiskt sprängstoff”.

Trots gränskontrollerna har Sverige ändå delat ut runt 107 000 uppehållstillstånd under 2018. När året är slut beräknas runt 130 000 uppehållstillstånd har delats ut.

Kontrollerna kommer att fortgå till den 11 februari 2019.

Källor:
Gränspoliser: Rapport undanhölls – inför valet
Gränskontrollerna förlängs ytterligare


  • Publicerad:
    2018-11-08 23:20