INTERNATIONELLT. Danmark har meddelat EU-kommissionen om att man avser förlänga sina gränskontroller ytterligare. Sverige kommer att göra detsamma, men det formella beslutet måste tas när den nya regeringen är bildad.

”Det finns fortsatt ett allvarligt terrorhot mot Danmark och ett avsevärt tryck på Europas yttre gränser. Därför anser regeringen att gränskontrollen är nödvändig för att värna om Danmarks säkerhet”, skriver Danmarks utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg i ett pressmeddelande där man bekräftar att man meddelat EU-kommissionen att Danmark förlänger sina extrainsatta gränskontroller.

Sverige har också meddelat att man troligtvis kommer att göra detsamma, men det formella beslutet kan inte tas just nu eftersom landet leds av en övergångsregering.

— Vi kommer att meddela EU-kommissionen om att en förlängning av också våra gränskontroller kan vara aktuell. Samtidigt är det så att beslutet i sak måste komma senare, eftersom vi är en övergångsregering. Men på det här sättet möjliggör vi för en kommande regering och ger den handlingsfrihet, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Att det trots detta är övergångsregeringen som meddelar EU-kommissionen beror på att EU måste få beskedet minst fyra veckor innan det senaste beslutet om extrainsatta gränskontroller löpet ut, vilket det gör i november.

Om ingen har kunnat bilda regering den 11 november kommer det likväl att falla på övergångsregeringen.

— Då kommer vi att behöva ta i den här frågan igen. Men jag utgår ju ifrån att den här processen (med regeringsbildningen) ska vara färdig långt innan dess, även om (Moderatledaren Ulf) Kristersson jobbar i snigelfart och inte verkar kunna lösa den här frågan, säger Morgan Johansson.

Sverige och många andra europeiska länder införde extra gränskontroller i samband med den så kallade flyktingkrisen 2015. Sedan dess har Sverige förlängt beslutet i omgångar, även om man idag motiverar det med ”terrorhot” snarare än en så kallad flyktingkris.

Källa:
Sverige redo förlänga gränskontroller


  • Publicerad:
    2018-10-13 15:00